freepik.com
freepik.com

Nasz subregion jest rejonem zróżnicowanym pod względem poziomu urbanizacji. Większa część mieszkańców mieszka w miastach, ale jest także spora grupa ludzi, którzy żyją na wsi i utrzymują się z płodów ziemi. Tak jest zwłaszcza w powiecie raciborskim i w trochę mniejszym stopniu w powiecie wodzisławskim. Małe miejscowości w mniejszym stopniu niż wielkie aglomeracje dotyczy problem smogu i zatrucia atmosfery, ale nie zmienia to faktu, że również obszary wiejskie powinny zostać objęte cywilizacyjnym projektem zwiększenia liczby instalacji dostarczającej energii ze źródeł odnawialnych.

Z tego właśnie powodu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił program "Agroenergia", który będzie realizowany aż do 2027 r. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Kto może ubiegać się o pieniądze pochodzące z tego programu? Otóż o wsparcie mogą ubiegać się osoby, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia jest większa niż hektar, ale mniejsza niż 300 hektarów. Taki człowiek musi w dodatku wykazać, że prowadził osobiście działalność rolniczą, przynajmniej przez rok. Ponadto z programu mogą skorzystać osoby prawne (czyli m.in. firmy), które są właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych. Powierzchnia, którą dotyczy program w tym zakresie, jest identyczna, co w przypadku osób fizycznych. Wsparcie, na jakie mogą liczyć rolnicy, są zróżnicowane w zależności od mocy instalacji.

Osoby, które będą składać wnioski o dofinansowanie instalacji wytwarzającej energię od 10 do 30 kW, mogą liczyć na  dopłatę w  wysokości do 15 000 zł (dotacja obejmuje do 20% kosztów kwalifikowanych). Indywidualni rolnicy lub osoby prawne, które zajmują się prowadzeniem działalności rolniczej, planujące postawienie instalacji o mocy od 30 do 50 kW mogą uzyskać wsparcie w wysokości 25 000 zł (dotacja obejmuje do 13 proc. kosztów kwalifikowanych). Jeśli osoby, które składają wniosek, będą chciały dodatkowo farmę fotowoltaiczną lub elektrownię wiatrową sprząc w jeden układ z pompą ciepła, to mogą liczyć na dodatkowe 10 tysięcy zł (są to tzw. instalacje hybrydowe). 


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz