M. Koczy / UM Rybnik
M. Koczy / UM Rybnik

Szczegóły Przebudowy

Ulica Sportowa będzie zamknięta na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Szymanowskiego przez około 7 miesięcy. Pierwszy etap prac obejmie ten właśnie fragment.

Ulica Niewiadomska zostanie zamknięta etapami, na okres około 9 miesięcy. Prace rozpoczną się od odcinka graniczącego z ulicą Szczerbickiej do ulicy Staromiejskiej. W trakcie zamknięcia tego odcinka drogi, mieszkańcy nadal będą mieli możliwość dojazdu do swoich posesji.

Objazdy i Zmiany w Komunikacji Miejskiej

W związku z zamknięciem obu ulic, zostaną wprowadzone objazdy mające na celu umożliwienie płynnego przemieszczania się po mieście. Zmiany dotkną również kursowanie autobusów miejskich, aby dostosować się do nowej organizacji ruchu. Szczegóły dotyczące objazdów i zmian w rozkładzie jazdy autobusów poniżej.

Objazdy – ul. Niewiadomska:

 • Objazd ul. Raciborska:
  ul. Szczerbicka (Rydułtowy), ul. Frontowa, ul. Staromiejska, ul. Niewiadomska do ulicy Raciborskiej,
 • Objazd ul. Niewiadomska:
  ul. Niewiadomska, ul. Staromiejska, ul. Frontowa, ul. Szczerbicka (Rydułtowy) do ulicy Niewiadomskiej.
Objazd - ul. Niewiadomska
Objazd - ul. Niewiadomska

Objazdy – ul. Sportowa:

 • Objazd ul. Raciborska-Rybnik:
  ul. Sportowa, ul. Sokolska (Radlin), ul. Hallera (Radlin), ul. Rogozina (Radlin), ul. Górnośląska, ul. Hetmańska, rondo Niedobczyce-Paryż, ul. Wodzisławska (DK 78), rondo Północno-Irlandzkie, ul. Obwiednia Południowa, rondo Lievin, do ulicy Raciborskiej (DW 935),
 • Objazd ul. Sokolska-Radlin:
  ul. Sportowa, ul. Raciborska (DW 935), rondo Lievin, ul. Obwiednia Południowa, rondo Północno-Irlandzkie, ul. Wodzisławska (DK 78), rondo Niedobczyce-Paryż, ul. Hetmańska, ul. Górnośląska, ul. Rogozina (Radlin), ul. Hallera (Radlin), do ulicy Sokolskiej (Radlin).
Objazd - ul. Sportowa
Objazd - ul. Sportowa

Autobusy Komunikacji Miejskiej Rybnik:

Wprowadzone od 1 marca zmiany dotyczą kursowania autobusów na liniach 1, 4, 7, 9, 23 oraz nowych linii 21 i 39: 

Linia 1 - ZMIANA TRASY 

 • Autobusy jadące od centrum Rybnika w kierunku Niewiadomia lub Radlina od przystanku Niedobczyce Szkoła pojadą trasą:  Niedobczyce Stadion - Niedobczyce Janasa - Niedobczyce Hałdy - Niewiadom Kopalnia Ignacy
 • Autobusy kończące trasę w Niewiadomiu będą miały pętlę na nowym przystanku Niewiadom Narutowicza, znajdującym się przy ul. Sportowej na terenie byłych garaży. Przystanek ten będzie również obsługiwany przez linię 1 jadącą dalej do Radlina.   
 • Autobusy jadące w kierunku centrum Rybnika jadąc od przystanku Radlin Korfantego Centrum będą obsługiwały przystanki: Niewiadom Narutowicza - Niewiadom Kopalnia Ignacy - Niedobczyce Hałdy - Niedobczyce Janasa - Niedobczyce Stadion a następnie po dotychczasowej trasie linii 1.
 • Obsługa Niedobczyc i Niewiadomia: zob. również nowa linia 21.

Linia 4 - ZMIANA TRASY

 • Autobusy pojadą po dotychczasowej trasie do przystanku Niedobczyce Szkoła a następnie: Niedobczyce Wołodyjowskiego - Niedobczyce Cegielnia - Niewiadom Racławicka - Niewiadom Racławicka II (nowy przystanek umiejscowiony w pobliżu skrzyżowania Racławicka/Sportowa zastępujący przystanek Niewiadom Dworzec Kolejowy) do przystanku Niewiadom Szkoła i dalej po dotychczasowej trasie linii 4.

Linia 9 - ZMIANA TRASY 

 • Autobusy pojadą po dotychczasowej trasie do przystanku Niewiadom Szkoła, a następnie: Niewiadom Racławicka II (nowy przystanek umiejscowiony w pobliżu skrzyżowania Racławicka/Sportowa zastępujący przystanek Niewiadom Dworzec Kolejowy) - Niewiadom Racławicka - Niedobczyce Cegielnia - Niedobczyce Wołodyjowskiego - Niedobczyce Szkoła i dalej po dotychczasowej trasie linii 9. 

Linia 21 - NOWA LINIA

 • Trasa w kierunku Niewiadomia: Śródmieście Plac Wolności - Śródmieście Sąd - Smolna Franciszkanie - Smolna Osiedle - Zamysłów Wodzisławska - Niedobczyce Paryż - Niedobczyce Karolinka - Niedobczyce Szkoła - Niedobczyce Stadion - Niedobczyce Janasa - Niedobczyce Hałdy - Niewiadom Kopalnia Ignacy - Niewiadom Narutowicza
 • Trasa w kierunku centrum Rybnika: Niewiadom Narutowicza - Niewiadom Kopalnia Ignacy - Niedobczyce Hałdy - Niedobczyce Janasa - Niedobczyce Stadion - Niedobczyce Szkoła - Niedobczyce Karolinka - Niedobczyce Paryż - Zamysłów Wodzisławska - Smolna Osiedle - Smolna Franciszkanie - Śródmieście Sąd - Śródmieście Dworzec Kolejowy - Śródmieście Chrobrego – Śródmieście Plac Wolności

Linia 23 - ZMIANA TRASY

Ze względu na dwa remonty na trasie linii 23 (ul. Sportowa i Niewiadomska) dotychczasowa trasa zostaje podzielona na dwie części:

 • Autobusy jadące w kierunku Rydułtów od przystanku Radlin Rogozina dojadą do przystanku Niewiadom Narutowicza, tu zakończą trasę, a w kierunku Rydułtów pojedzie autobus nowej linii oznaczonej numerem 39. 
 • Autobusy jadące od Rydułtów (nowa linia 39) zakończą trasę na przystanku Niewiadom Narutowicza, a w kierunku centrum Rybnika pojedzie autobus linii 23 po dotychczasowej trasie.
 • Trasa linii 39 patrz niżej.

Linia 39 - NOWA LINIA (na odcinku Rydułtowy Kopalnia – Niewiadom Narutowicza - część trasy wydzielona z linii 23).

 • Autobusy jadące w kierunku Rydułtów Kopalni od przystanku Niewiadom Narutowicza obsłużą przystanki: Niewiadom Kopalnia Ignacy - Niedobczyce Hałdy - Niewiadom Racławicka - Niewiadom Racławicka II (nowy przystanek umiejscowiony w pobliżu skrzyżowania Racławicka/Sportowa zastępujący przystanek Niewiadom Dworzec Kolejowy) - Niewiadom Szkoła - Niewiadom Frontowa (zwyczajowo zwany Bednorz) - Niewiadom Kaplica (nowy przystanek przy skrzyżowaniu ulic Frontowej i Staromiejskiej) - Buzowice Frontowa (nowy przystanek w pobliżu skrzyżowania ulic Frontowej i Szczerbickiej) do przystanku Rydułtowy Kowalski i dalej po trasie dotychczasowej linii 23.
 • Autobusy jadące w kierunku Rybnika od przystanku Rydułtowy Kowalski obsłużą przystanki: Buzowice Frontowa (nowy przystanek w pobliżu skrzyżowania ulic Frontowej i Szczerbickiej) - Niewiadom Kaplica (nowy przystanek przy skrzyżowaniu ulic Frontowej i Staromiejskiej) - Niewiadom Frontowa (zwyczajowo zwany Bednorz) - Niewiadom Szkoła - Niewiadom Racławicka II (nowy przystanek umiejscowiony w pobliżu skrzyżowania Racławicka/Sportowa zastępujący przystanek Niewiadom Dworzec Kolejowy) - Niewiadom Racławicka - Niedobczyce Hałdy - Niewiadom Kopalnia Ignacy - Niewiadom Narutowicza – koniec trasy dojazd do Rybnika autobusem linii 23

Linia 7 - ZMIANA TRASY

 • Autobusy jadące w kierunku przystanku Szczerbice Straż od przystanku Niewiadom Frontowa (zwyczajowo zwany Bednorz) pojadą ulicą Frontową do nowego przystanku Niewiadom Kaplica (przystanek przy skrzyżowaniu ulic Frontowej i Staromiejskiej) następnie obsłuży nowy przystanek Buzowice Frontowa w pobliżu skrzyżowania ulic Frontowej i Szczerbickiej i dalej po trasie linii 7 do przystanku Szczerbice Radoszowska. 
 • Autobusy jadące w kierunku Rybnika od przystanku Szczerbice Radoszowska skręcą w ulicę Frontową obsłużą nowy przystanek Buzowice Frontowa w pobliżu skrzyżowania ulic Frontowej i Szczerbickiej następnie nowy przystanek Niewiadom Kaplica (przystanek przy skrzyżowaniu ulic Frontowej i Staromiejskiej) następnie Niewiadom Frontowa (zwyczajowo zwany Bednorz) i dalej po dotychczasowej trasie linii 7. 

Komentarze

Dodaj komentarz