ms
ms

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  przy ul. Słonecznej 18A, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na: ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

  • ul. Warmińska 13/15   Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 47,30 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój),
    cena wywoławcza 182 000 zł, wadium 18 200 zł,

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7 w dniu 15.03.2024 r.,  godz. 1000,

Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 500 zł. Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się  z „Regulaminem na ustanowienie  i zbycie odrębnej własności…”  obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów ogłoszenia przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu, sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej. 

Umowa ustanowienia i zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg do godziny 1400.

Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim umówieniu na administracji osiedlowej: ul. Kaszubska 3 w Jastrzębiu – Zdroju tel. 32 47 30 169 dot. ul. Warmińskiej 13/15.

Zarząd SM „JAS – MOS” zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 5  lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.

Komentarze

Dodaj komentarz