Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa / fot. ms
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa / fot. ms

W naszym kraju olbrzymia część zasobu mieszkaniowego w budownictwie wielorodzinnym znajduje się w rękach spółdzielni. Wbrew obiegowym opiniom nie są one reliktem słusznie minionej epoki, ale wywodzą się z II Rzeczpospolitej, zwłaszcza z projektu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie ze swoimi statutami, zobowiązane są one do dbałości o swoich najemców, czyli np. o obniżenie rachunków za prąd. W tym przypadku jak ulał pasują panele słoneczne zlokalizowane na dachach bloków.

O pieniądze na budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych sięgnęła również Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Obie konstrukcje pojawiły się na dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Wyzwolenia 35. Wysokość dotacji wyniosła 60 tysięcy zł, natomiast nieumarzalna pożyczka zasiliła konto RSM w kwocie 140 tysięcy zł. Nie są to bynajmniej pierwsze inwestycje, które wykonała spółdzielnia, jeśli chodzi o działania mające na celu zwiększenie ekologicznego potencjału jej budynków.

Sztandarowymi inwestycjami, jeśli chodzi o ten właśnie segment funkcjonowania RSM, są procesy termomodernizacji, które wydatnie poprawiają estetykę bloków oraz, co najważniejsze, przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej.


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz