Archiwum / Łukasz Kłosek Radny Rady Miasta Rybnika
Archiwum / Łukasz Kłosek Radny Rady Miasta Rybnika

W przededniu wyborów do gmin, powiatów i sejmików województw warto przyjrzeć się bliżej wyzwaniom, z którymi samorząd musi się zmierzyć w najbliższych latach. Podstawowym problemem, który nurtuje współczesne samorządy, jest trudna równowaga pomiędzy coraz większymi oczekiwaniami mieszkańców, a ograniczonymi zasobami finansowymi. Szczególnie ostatnie lata były w tym aspekcie niezwykle trudne, bowiem wiązały się z odbieraniem dochodów własnych i postępującą centralizacją. Społeczności lokalne domagają się coraz szerszego spektrum usług i inwestycji, ale nie zawsze idą za tym odpowiednie środki finansowe przekazywane z budżetu państwa. Dążenie do zrównoważonego budżetu przy jednoczesnym spełnianiu potrzeb społeczności przypomina trochę balansowanie na linie nad przepaścią. Zbliżające się wybory temu nie pomagają, bowiem bardzo łatwo jest w różnych dziedzinach funkcjonowania naszych miast i gmin obiecywać wiele usług "za darmo", które w rzeczywistości nie są darmowe i wymagają dodatkowego zadłużania lub wprowadzania ograniczeń w innych sferach funkcjonowania miast i gmin.

Kolejnym wyzwaniem dla samorządów jest kwestia partycypacji społecznej. Wraz z postępem technologicznym i dostępnością informacji, mieszkańcy oczekują coraz większego wpływu na podejmowane decyzje. Budowanie zaufania i zaangażowania społecznego wymaga czasu, wysiłku i kreatywności. Samorządy muszą aktywnie działać, aby stworzyć platformy, które zachęcą obywateli do udziału w życiu publicznym. Ponadto, równy dostęp do informacji dla wszystkich jest kluczowy dla budowania uczciwej i demokratycznej społeczności.

Nie można przejść obojętnie także wobec problemu biurokracji. Zbyt często skomplikowane procedury administracyjne utrudniają efektywne funkcjonowanie instytucji lokalnych. Konieczność zachowania transparentności i zgodności z przepisami często prowadzi do nadmiernego obciążenia formalnościami, które nie tylko opóźniają procesy, ale także generują dodatkowe koszty. Powodują jednocześnie irytację mieszkańców, którzy są klientami urzędów i instytucji, a sprawny urząd to kluczowy element budowania zaufania mieszkańców do swoich władz lokalnych.

Nie sposób omówić wyzwań samorządu bez zwrócenia uwagi na transformację energetyczną, w tym walkę ze smogiem. Polska, podobnie jak wiele innych krajów, stoi w obliczu konieczności przejścia na bardziej zrównoważony model energetyczny, który ograniczy emisję szkodliwych substancji i promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Samorządy odgrywają tutaj istotną rolę poprzez promowanie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz edukację mieszkańców na temat korzyści ekologicznych i ekonomicznych wynikających z takich działań. Niezbędne w tym zakresie jest pozyskiwanie środków unijnych. Opóźnienia Polski w absorpcji funduszy z UE wynoszą obecnie około 3 lata. Pieniądze unijne wspierają inwestycje w infrastrukturę, ochronę środowiska, rozwój przedsiębiorczości czy też poprawę jakości życia mieszkańców. Jednakże, proces aplikowania o te środki oraz ich efektywne wykorzystanie wymaga odpowiedniego przygotowania, zdolności administracyjnych oraz strategicznego podejścia. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie dostępnych funduszy i przekucie ich w konkretną korzyść dla społeczności lokalnej.

Wzrost dzietności i starzenie się społeczeństwa to kluczowe wyzwania w skali kraju. Pierwsze wymaga inwestycji w edukację i infrastrukturę dla rodzin, drugie natomiast sprawia, że niezbędne jest dostosowanie opieki zdrowotnej i społecznej do potrzeb osób starszych. Samorządy muszą skutecznie reagować, zapewniając wsparcie dla rodzin i dzieci oraz opiekę i integrację społeczną dla osób starszych.

Nasze miasta i gminy odgrywają niezastąpioną rolę w kształtowaniu naszego społeczeństwa. To tutaj rodzą się innowacyjne pomysły, prowadzone są społeczne projekty, a ludzie mają szansę bezpośrednio wpływać na swoje otoczenie. W samorządach tkwi siła lokalnej tożsamości i wspólnoty, która stanowi podstawę dla większych zmian społecznych

Komentarze

Dodaj komentarz