Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Region. 25 kwietnia o godzinie 10.00 rozpocznie się webinarium poświęcone zmianom w programie "Czyste powietrze". Program ulegnie modyfikacjom od 22 kwietnia. Spotkanie online prowadzone będzie w ramach cyklu "akademii czystego powietrza" przez ekspertów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. "Akademia Czystego Powietrza to swoistego rodzaju zaplecze intelektualne dla największego i najważniejszego projektu ukierunkowanego na walkę z niską emisją. Powstaje on na bazie współpracy z organizacją pozarządową, jaką jest Polski Alarm Smogowy oraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Tym razem webinarium poświęcone będzie takim zagadnieniom jak "obowiązki związane z listą zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) – zarówno pod kątem wnioskodawców, jak i producentów czy importerów urządzeń, a także o innych, istotnych nowościach, jak np. jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, czy doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa". 

Mikołów. WFOŚiGW wspiera także operacje związane z usuwaniem azbestu (są to włókna mineralne śmiertelnie niebezpieczne dla naszego układu oddechowego. Azbest jest przyczyną pylicy azbestowej, chorób opłucnej (w tym międzybłoniaka), oraz nowotworów takich jak rak oskrzela, jajnika, nerki i krtani)). Dzięki niemu możemy zlikwidować to olbrzymie zagrożenie dla naszego zdrowia rękoma specjalistów, którzy są do tego profesjonalnie przygotowani. Przykładem działania WFOŚIGW w tym obszarze jest udzielnie pożyczki w wysokości ponad 57 tysięcy zł Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pożyczka udzielona na bardzo preferencyjnych warunkach, przeznaczona będzie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Słowackiego.


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz