fot. Leszek Iwulski
fot. Leszek Iwulski

Mimo sukcesów naszych samorządów, mieszkańców oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, warunki naszego środowiska naturalnego, zwłaszcza jakości powietrza jeszcze nie są w 100 procentach zadowalające. Niektóre miasta odniosły spektakularne zwycięstwa na tym polu, jak na przykład Rybnik, który jest chwalony za walkę ze smogiem na całą Polskę, ale w dalszym ciągu nawet w tym mieście są jeszcze dni, kiedy stężenia pyłów zawieszonych są wyższe niż dopuszczalne. Zanieczyszczenie atmosfery dotyka przede wszystkim osoby starsze, cierpiące na choroby przewlekłe, a także młode, jeszcze nieukształtowane organizmy. Dlatego też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera organy prowadzące szkoły (w przeważającej liczbie są to gminy), które decydują się na organizację tzw. zielonych szkół. Są to wyjazdy do miejscowości czystych ekologicznie, które taki status uzyskały w oczach odpowiedniego inspektoratu ochrony środowiska. Istnieje wykaz gmin w województwie śląskim, które mogą się starać o dofinansowanie wyjazdów swoich uczniów. W naszym subregionie jest to większość miejscowości, poczynając od wielkiego Rybnika, a kończąc na niewielkiej Lubomi. 

Dofinansowane są dwa rodzaje wyjazdów. Pierwszy z nich jest ukierunkowany na profilaktykę specjalistyczną i dotyczy dzieci chorych lub zagrożonych schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska. Drugi rodzaj wypraw wspieranych przez WFOŚiGW dotyczy działań ogólnoprofilaktycznych i edukacji ekologicznej. W tym przypadku dofinansowane są dwa rodzaje wyjazdów. Pierwszy z nich to tzw. "zielone szkoły", czyli wyjazdy w trakcie roku szkolnego. W drugim przypadku wsparcie dotyczy wyjazdów wakacyjnych. Regulamin przyznawania dofinansowanie mówi, że "dotyczy wyjazdów trwających co najmniej 10 dni, za wyjątkiem wyjazdów dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym, które nie mogą trwać krócej niż 7 dni". W dokumencie możemy przeczytać także, że pieniądze te przeznaczone są na konkretny cel i powinny być wydane "na realizację programu profilaktyki zdrowotnej oraz programu edukacji ekologicznej w tym na: zabiegi profilaktyczno-lecznicze, zajęcia sportowe, wzbogacone wyżywienie, bilety wstępu do muzeów, parków narodowych, opłatę przewodnika, prelekcje proekologiczne, zakup nagród w konkursach ekologicznych lub materiałów plastycznych". Profilaktyka specjalistyczna dotyczy dzieci ze wszystkich klas szkół podstawowych. Działania ogólnoprofilaktyczne i edukacja ekologiczna w formie "zielonych szkół" natomiast dotyczy dzieciaków z klas III szkół podstawowych oraz dzieci niepełnosprawnych i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Również dofinansowanie wyjazdów organizowanych w wakacje odnosi się do uczniów wszystkich klas podstawówek. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela wsparcia w postaci dwóch stawek. Pierwsza to stawka podstawowa, która wynosi 350 zł. Druga stawka jest stawką podwyższoną i dotyczy: dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci niepełnosprawnych, uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dzieci z domu dziecka lub dzieci z rodziny zastępczej. Stawka podwyższona wynosi 450 zł. Nabór na to ma charakter ciągły. 


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz