fot. W. Zielińska / UM Rybnik
fot. W. Zielińska / UM Rybnik

Nowa remiza to nie tylko lepsze warunki pracy dla druhów, ale również krok naprzód w kierunku zapewnienia mieszkańcom Niewiadomia bezpieczeństwa i szybkiej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Budowa ruszyła pełną parą

Projekt "Pomóż nam pomagać Tobie – budowa remizy strażackiej" zyskał największe poparcie wśród rybniczan w głosowaniu na projekty ogólnomiejskie w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Umowę na realizację inwestycji podpisano 25 sierpnia 2022 roku, a prace powierzono firmie GRANI-TEC Sp. z o.o. z Rybnika. Koszt budowy wyniósł nieco ponad 3,2 miliona złotych.

Zdjęcie budowanej remizy strażackiej
fot. W. Zielińska / UM Rybnik

Nowoczesna remiza na miarę XXI wieku

Nowa remiza OSP Niewiadom to imponujący obiekt o powierzchni niemal 520 metrów kwadratowych. Funkcjonalny układ pomieszczeń obejmuje halę garażową mieszczącą trzy pojazdy ratownicze, dyspozytornię, wygodne szatnie dla strażaków z zapleczem sanitarnym, magazyny sprzętu ratunkowego oraz pomieszczenia pomocnicze, w tym gabinet komendanta i ogólnodostępne toalety.

Więcej niż remiza – miejsce spotkań dla lokalnej społeczności

Na uwagę zasługuje również sala konferencyjna o powierzchni 70 metrów kwadratowych, która z pewnością stanie się ważnym miejscem spotkań dla lokalnej społeczności. Zagospodarowanie terenu wokół remizy obejmie utwardzenie parkingu na 10 samochodów, budowę budynku gospodarczego, altany oraz strefy grillowania.

Zakończenie budowy lada dzień

Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Po ich zakończeniu obiekt zostanie odebrany i uzyska pozwolenie na użytkowanie. Planuje się, że strażacy z Niewiadomia wprowadzą się do nowej remizy już w połowie 2024 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz