Założycielski serial


Spotkania mające doprowadzić do powstania związku odbywają się już od sierpnia 2000 roku, ale efekt jest mizerny. Tym razem przysłowiową kością niezgody okazała się „aglomeracja rybnicka” w nazwie związku. Takiemu szyldowi sprzeciwili się głównie samorządowcy z innych dużych miast naszego regionu. Nie pomogły tłumaczenia prezydenta Rybnika Adama Fudalego, że nie chodzi o dominację, a tylko o geograficzne umiejscowienie związku w sytuacji, gdy określenie „subregion zachodni” nie jest w tej kwestii żadną podpowiedzią. Stwierdzono, że „Rybnik” w nazwie może skutecznie odstraszać potencjalnych członków np. Żory, które przez długie lata na pocztowej pieczątce miały dopisek „koło Rybnika”.Udało się jednak znaleźć kompromis „aglomerację rybnicką” zastąpiono „siedzibą w Rybniku”. Nowa propozycja nazwy (Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku) ma jednak jeden poważny minus: o kilka tygodni przedłuży narodziny związku. Rady miast i gmin, które wyraziły już chęć przystąpienia do związku (12) w formie osobnych uchwał, będą musiały podjąć je na nowo uwzględniając aktualną nazwę.­ To ambicje Jastrzębia, Żor i Wodzisławia. Dla nas stolicą tego regionu zawsze był Rybnik - powiedział nam „na ucho” wójt jednej z miejscowości. Kolejne zebranie założycielskie związku ma się odbyć 25 lutego.Inną sporną kwestią okazała się wysokość składek członkowskich. Ostatecznie zdecydowano, że najmniejsze gminy (do 15 tys. mieszkańców) członkostwo w związku będzie kosztować rocznie 4 tys. zł, gminy powyżej 15 tys. do 30 tys. mieszkańców - 8 tys. zł, te liczące do 100 tys. mieszkańców - 12 tys. zł, zaś te powyżej 100 tys. mieszkańców 16 tys. zł. Trzem powiatom ziemskim wyznaczono miesięczną składkę w wysokości 8 tys. zł.Z inicjatywą stworzenia związku gmin subregionu wystąpił prezydent Adam Fudali. Ma on być instrumentem pozwalającym skutecznie rozwiązywać problemy o charakterze ponadgminnym oraz pozyskiwać dostępne fundusze pomocowe z Unii Europejskiej, ma się więc przyczynić do harmonijnego rozwoju całego subregionu.

Komentarze

Dodaj komentarz