fot. UG Gorzyce
fot. UG Gorzyce

Kształtowanie tych zachowań jednak wymaga tego, by dziecko posiadło wiedzę, dlaczego świat środowiska naturalnego, w którym żyje, jest tak bardzo ważny. Wiedza, w którą będzie uzbrojony młody człowiek, zostanie z nim aż do końca jego dni. To wiedza o tym, jak działa nasza planeta, jak funkcjonują na niej rozmaite organizmy, co jest im potrzebne do istnienia. Młode umysły chłoną informacje najlepiej, gdy mają styczność z ich przedmiotem. W dydaktyce podstawową zasadą jest poparcie każdej regułki odpowiednim przykładem, który ją ilustruje i tłumaczy. W ten sposób ludzki umysł lepiej przechodzi proces nauczania i nabywa szybciej nowe kompetencje, w tym także kompetencje ekologiczne.

Dlatego szkoły inwestują w rozwój pracowni dydaktycznych, w których pojawią się rozmaite sprzęty, modele i pomoce naukowe, mające na celu przybliżenie im obrazu Ziemi i tego wszystkiego, co na niej egzystuje. Niestety tego typu udogodnienia są stosunkowo drogie i gminy, które najczęściej są tzw. organami prowadzącymi dla szkół, nie zawsze stać na wyposażenie klas w taki sprzęt.

W tej sytuacji pomocną dłoń wyciąga Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który dofinansowuje tego zadania w ramach projektu "Zielona Pracownia". W tym roku rozstrzygnięto kolejny nabór. To już kolejna i szczególna, bo jubileuszowa edycja programu, który obchodzi swoje 10-lecie. W ciągu tych 10 lat ponad 600 szkół doposażyło swoje pracownie i uzyskało zupełnie nowy wymiar nauczania.

W tym roku na liście szczęśliwych szkół znalazło się aż 70 placówek. Dzięki niemu w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich utworzone zostaną pracownie na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych.

Zdjęcie zielonej pracowni w SP 10
"Zielona pracownia" miała swoją odsłonę również w Wodzisławiu Śląskim / fot. SP nr 10 Wodzisławiu

Dofinansowanie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą, biologiczną, ekologiczną, geograficzną, geologiczną i chemiczno-fizyczną. W ramach projektu ponadto jest możliwe poszerzenie bazy pomocy naukowych o sprzęt audio-video, komputery, aparaty fotograficzne, urządzenia wielofunkcyjne. Ponadto dzięki pieniądzom uzyskanym z "zielonej pracowni" będzie można zakupić wyposażenie pomieszczenia takie jak: meble (stoły, krzesła, tablice szkolne, szafy/gabloty ekspozycyjne, biurko nauczycielskie), stojaki na mapy/plansze.

Wreszcie środki uzyskane z programu pozwalają na przeprowadzenie prac remontowych i modernizacji pracowni (oświetlenie, instalacja elektryczna i wod.-kan.). Dofinansowanie, które oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokrywa aż 80 procent całkowitego kosztu doposażenia pracowni i może wynieść kwotę aż 48 tysięcy zł. Co więcej, Fundusz dopuszcza możliwość pokrycia wkładu własnego ze środków pochodzących z programu "Zielona Pracownia 2024 Projekt", który jest również dziełem WSFOŚiGW.

W naszym regionie o tak duże pieniądze pochodzące ze środków katowickiej instytucji zajmującej się ochroną środowiska postarały się: Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. F. Blachnickiego oraz V LO Mistrzostwa Sportowego w ZS nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w ZSP w Kobyli, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica oraz Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, a także Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku, Szkoła Podstawowa im. por. pil. Franciszka Surmy w Gołkowicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima w Wodzisławiu Śląskim.

Wszystkie placówki sięgnęły po najwyższe dofinansowanie w kwocie 48 tysięcy zł.


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz