Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Region. Rozstrzygnięcie konkursu na "Zielone Czeki" to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w świecie ekologów i osób, którym na sercu leży dobro ochrony środowiska w naszym regionie. To jednocześnie możliwość uhonorowania i wynagrodzenia tych ludzi i instytucji oraz promocji ich działań.

Czeki będą wręczane w czterech kategoriach. Pierwsza z nich to "ekologiczna osobowość roku". W drugiej grupie nagrodzonych znajdą się samorządy gminne, które w największym stopniu przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców przez "prozielone" działania. Kolejna nagroda trafi do twórców proekologicznej inwestycji roku. Wreszcie, w ostatniej kategorii znajdą się wyróżnieni w kategorii "Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej".

Wysokość czeków wynosi 10 tysięcy zł, ale prestiż związany z ich przyznaniem jest o wiele bardziej cenny. Wnioski o wyróżnienie można było składać do 31 maja, natomiast rozstrzygnięcie nastąpi do 30 czerwca.

W ostatnich tygodniach została powołana bardzo ważna dla przeprowadzenia wydarzenia instytucja, czyli kapituła konkursu. Kapituła doradza i opiniuje dla zarządu Funduszu wnioski o przyznanie nagrody oraz sporządza listę kandydatów na zwycięzców tego specyficznego plebiscytu. W kadencji 2024-2025 przewodniczącym kapituły został Henryk Kiepura - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a wiceprzewodniczącym - Michał Kopański - II Wicewojewoda Śląski.

Mikołów. Z okazji dnia Strażaka 21 maja odbył się uroczysty apel funkcjonariuszy tej niezwykle ważnej dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny służby. W wydarzeniu uczestniczyła także wiceprezes WFOŚiGW Iwona Gejdel-Targosz, która życzyła strażakom chwil wytchnienia i zasłużonego uznania społecznego. Mikołowscy pożarnicy uczcili swoje święto wręczeniem strażackich odznaczeń i awansów na wyższe stopnie.


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz