post image
KSSE

Inwestycja warta milionów

Podczas uroczystego spotkania, Prezes Zarządu KSSE S.A., dr hab. Rafał Żelazny, wręczył firmie BAM decyzję o dofinansowaniu. Łączna kwota inwestycji wyniesie 1 721 898,32 zł. Środki te zostaną przeznaczone na utworzenie nowego zakładu w Żorach, obejmującego dzierżawę hali przemysłowej i nieruchomości. Inwestycja pozwoli na zwiększenie przestrzeni produkcyjnej, skrócenie czasu realizacji zamówień oraz zakup niezbędnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii.

Rozwój dla lokalnej społeczności

Nowy zakład BAM Bezpieczna Automatyzacja Maszyn z Żor to nie tylko dobra wiadomość dla firmy, ale również dla całej lokalnej społeczności. Inwestycja oznacza nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników, a także wzrost konkurencyjności regionu na arenie międzynarodowej.

BAM Bezpieczna Automatyzacja Maszyn – lider w branży

Firma BAM od lat specjalizuje się w produkcji szaf sterowniczych oraz wdrażaniu procesów optymalizacji dla firm z sektora IT, robotyzacji i automatyzacji. Dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu, BAM zdobyła zaufanie klientów w kraju i za granicą.

Inwestycja w przyszłość

Decyzja firmy BAM o rozbudowie w Żorach jest kolejnym potwierdzeniem atrakcyjności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i całego województwa śląskiego dla inwestorów. KSSE S.A. nieustannie dąży do tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju biznesu, oferując szeroki wachlarz ulg i udogodnień. Dzięki temu firmy mogą rozwijać się i tworzyć nowe miejsca pracy, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego regionu.

Komentarze

Dodaj komentarz