UM Pszów
UM Pszów

Interwencje na Obrońców Pokoju:

Szczególnej uwadze podlega ulica Obrońców Pokoju, gdzie na podstawie zgłoszeń i interwencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Komisariatu Policji w Pszowie, burmistrz miasta zarządził szczegółowe kontrole. Dotyczą one przede wszystkim posesji, które nie są podłączone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu czynności kontrolnych wyniki zostaną przekazane odpowiednim służbom.

Planowe kontrole w cyklu dwuletnim:

Oprócz interwencji, miasto realizuje również planowe kontrole nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Plan kontroli został opracowany w 2022 roku i jest konsekwentnie realizowany.

Celem akcji jest:

  • Wyeliminowanie nielegalnego odprowadzania odpadów i nieczystości ciekłych.
  • Zapewnienie ochrony środowiska naturalnego.
  • Dbałość o porządek i estetykę miasta.

Miasto apeluje do mieszkańców o:

  • Segregowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  • Korzystanie z legalnych usług odbioru odpadów.
  • W przypadku zauważenia nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami, informowanie o nich odpowiednich służb.

Komentarze

Dodaj komentarz