Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Region. 19 czerwca odbyło się szkolenie dotyczące roli termowizji w poprawie bilansu energetycznego, który skutkuje w perspektywie znaczącym zmniejszeniem się emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Doradcy z Funduszu zauważają, że "Termowizja znajduje obecnie szerokie zastosowanie w wielu aspektach naszego życia, a jej wykorzystanie pozwala m.in. ograniczyć straty ciepła w budynkach, zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, pozbyć się problemów z zawilgoceniem, pleśnią i grzybami, kontrolować działanie urządzeń mechanicznych oraz zapobiegać poważnym awariom w procesach produkcyjnych i technologicznych". Spotkanie miało charakter webinaru internetowego i było prowadzone przez ekspertów z WFOŚIGW w Opolu Miłosza Kałużę oraz Dariusza Grabowieckiego.

Mikołów. Po raz kolejny Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostrzegł potrzebę wsparcia dla procesów termomodernizacyjnych w budownictwie wielorodzinnym. Tym razem pomoc uzyskała Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Zrzeszenie mieszkańców otrzymało wsparcie w postaci pożyczki dla dwóch niezwykle potrzebnych inwestycji. Pierwsza z nich dotyczyła termomodernizacji budynku przy ulicy Osiedle przy Plantach 9. W tym przypadku kwota pożyczki dojść może nawet do 640 tysięcy zł. Kwota pożyczki na termomodernizację bloku przy ulicy Słowackiego 8 może być jeszcze wyższa i sięgnąć prawie 657 tysięcy zł.


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz