UM Żory
UM Żory

Rekordowe inwestycje i dbałość o rozwój miasta

Prezydent Socha w swoim wystąpieniu pokreślił rekordowy poziom wydatków majątkowych w 2023 roku, które wyniosły ponad 155,4 mln zł. Dzięki tym środkom zrealizowano szereg ważnych inwestycji, takich jak remont Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach, budowa nowoczesnego basenu na Różu czy rozbudowa budynku na os. Pawlikowskiego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych.

Wyzwania demograficzne i plany na przyszłość

Prezydent poruszył również kwestię malejącej liczby mieszkańców Żor. W 2023 roku urodziło się zaledwie 567 dzieci, co oznacza spadek o 135 w porównaniu z 2022 rokiem i 353 w porównaniu z 2021 rokiem. Socha podkreślił, że problem ten dotyka nie tylko Żor, ale jest wyzwaniem dla wszystkich polskich miast. Wśród planów na przyszłość Prezydent wymienił działania mające na celu zatrzymanie odpływu młodych mieszkańców i stworzenie warunków sprzyjających budowaniu rodzin.

- Wydatki majątkowe w 2023 roku były rekordowe i wyniosły ponad 155,4 mln zł. Dzięki tym środkom zrealizowano liczne inwestycje. Zakończyliśmy remont Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach czy otwarliśmy nowoczesny basen w dzielnicy Rój, a także możemy się pochwalić adaptacją i rozbudową o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego na filię Zespołu Szkół Specjalnych. Widzimy, że dzięki takim inwestycjom Żory pięknieją, z drugiej strony trzeba spojrzeć na aspekt demograficzny i zastanowić się jak temu przeciwdziałać. Z roku na rok rodzi się mniej dzieci. W naszym mieście urodziło się zaledwie 567 dzieci, czyli aż o 135 mniej niż w 2022 i 353 mniej niż w 2021 roku. Z problemami malejącej liczby mieszkańców i starzenia się społeczeństwa oraz ich konsekwencjami już teraz muszą mierzyć się niemal wszystkie miasta w Polsce - mówił Prezydent Waldemar Socha.

Wotum zaufania i absolutorium

Po prezentacji raportu odbyła się dyskusja, w której radni mogli zadać pytania Prezydentowi i przedstawić swoje uwagi. Następnie głosowano nad wotum zaufania dla Prezydenta, które uzyskał on 19 głosami "za" przy jednym głosie sprzeciwu. Kolejnym punktem sesji było głosowanie nad absolutorium, które Prezydent Socha otrzymał 19 głosami "za" przy jednym głosie sprzeciwu.

Absolutorium dla Prezydenta Sochy jest potwierdzeniem jego efektywnej i rzetelnej pracy na rzecz rozwoju Żor. Mieszkańcy mogą być pewni, że ich miasto znajduje się w rękach doświadczonego i odpowiedzialnego włodarza, który dba o jego przyszłość.

Komentarze

Dodaj komentarz