Archiwum
Archiwum

Rybniczanie zgłosili swoje pomysły do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Na ich realizację miasto zapewni w planie finansowym ponad 5,8 miliona złotych. Formalnemu i merytorycznemu sprawdzeniu poddane zostaną 64 projekty, w tym 9 ogólnomiejskich i 55 dzielnicowych.

Każdy mieszkaniec Rybnika mógł zgłosić swoją obywatelską propozycję. Miasto przygotowało praktyczne narzędzie do składania projektów i późniejszego głosowania, jakim jest przeznaczona do tego strona internetowa. Składanie projektów stało się przez to proste i intuicyjne. Dobrze zorganizowano też czas na robocze konsultacje propozycji projektów z pracownikami urzędu i jednostek miejskich. Każdy, kto chciał rozwiać jakieś wątpliwości, mógł to zrobić bez przeszkód.

Dzielnica Zebrzydowice również została uwzględniona w obywatelskich propozycjach. Osobiście złożyłem projekt lokalny „Jaśniej, zdrowiej i bezpieczniej w Zebrzydowicach 2.0", będący kontynuacją złożonego przeze mnie projektu w 2023 roku o podobnej nazwie. Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbudowę oświetlenia boiska Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 poprzez montaż pięciu latarni i założenie dodatkowych kamer monitoringu wizyjnego. Kontynuacja rozpoczętego w budżecie obywatelskim projektu pozwoli bezpieczniej i dłużej korzystać z obiektu przez dzieci i młodzież z dzielnicy. Wpłynie też na poprawę ich kondycji fizycznej i zdrowia oraz lepszą ochronę osób i mienia.

Boisko szkolne jest jedynym takim miejskim obiektem w dzielnicy. Mieszkańcy korzystają z niego chętnie również w dni wolne od zajęć szkolnych. To popularne miejsce, gdzie aktywnie spędza się czas. Dzięki realizacji projektu będzie można z niego jeszcze bezpieczniej i bardziej komfortowo korzystać, zwłaszcza wieczorami oraz wiosną i jesienią, kiedy dni są krótsze. Zdecydowanie zwiększy się potencjał tego miejsca, a szkoła zyska bezpieczniejszy obiekt do uprawiania sportu i rekreacji.

Dzięki projektom z budżetu obywatelskiego w dzielnicy powstał już plac integracyjny przy ul. Krzywej, gdzie dzisiaj aktywnie spędzają czas przedszkolaki na zajęciach, zuchy na zbiórkach czy rybniccy seniorzy, grając w boules. Została też wymieniona nawierzchnia przyszkolnego placu manewrowego, w szkole zrealizowano całoroczny projekt „Zebrzydowicki dialog pokoleń 2020", w kościele z kolędowym repertuarem wystąpiła Anna Wyszkoni. W tym roku w przedszkolu powstał nowy plac zabaw, a szkolny zyskał nową nawierzchnię.

Ważne, że inicjatywy obywatelskie służą lokalnym społecznościom. W połowie września dowiemy się, które z nich zostaną poddane pod głosowanie. W październiku każdy z nas będzie mógł wybierać te, które będą realizowane w przyszłym roku.

Komentarze

Dodaj komentarz