UM Jastrzębie-Zdrój
UM Jastrzębie-Zdrój

Zmiany w zarządzie osiedla stały się konieczne z powodu rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego oraz jednej z członkiń. Podczas zebrania w Szkole Podstawowej nr 10 kandydatura Arkadiusza Panfila, dotychczasowego członka zarządu, okazała się bezkonkurencyjna. Został on wybrany przeważającą większością głosów, przy minimalnym sprzeciwie.

Wybór uzupełniający na stanowisko członkiń zarządu zaowocował dwoma kandydaturami: Małgorzatą Białecką i Joanną Matusik. Obie panie uzyskały taką samą liczbę głosów - po 16, co oznacza, że Osiedle Arki Bożka zyskało nie tylko nowego przewodniczącego, ale również pełny skład zarządu.

Komentarze

Dodaj komentarz