Jajco 1
Jajco 1


Na naszych stołach jajco pokozało sie jaki piyńć tysiyncy lot tymu, kiedy to w Indiach piyrszy roz oswojili dziko kura. Dzisioj na cołkim świecie zjodo sie przeszło 500 bilionow jajec rocznie i niy idzie sie bardzo bez nich obyńść. Jajca potrzebne som do robiynio nudli, pieczynio babowek, do kulanio kotletow, do rostolicznych krymow, no i smażonki. Przede wszystkim do jodła, ale tyż i do rostolicznych kosmetykow i lykow. Nawet kiedyś ludzie robiyli malta z biołtek i wielke zomki tym murowali. Do naszych czasow przetrwały taki budowle.Rostomajntyj wielkości tyż jajca znomy – zależy, od jakigo ptoka pochodzom. Nojmyjnsze jajco snosi koliber i woży łone kole poł grama, zaś nojwiynksze strusi jajco woży kole dwa kilo, kere i tak jest małe kole jajec znoszonych przez wymarłe już ptoki z Madagaskaru i Nowyj Zelandie, kere wożyły bez sześć kilo.Jajca tyż służom do ozdoby i co roku przed Wielkanocom som zamiyniane w łokrongłe dzieła sztuki. Co by to był za śmiergus, jakby poloto dziołcha niy dała karlusowi własnoryncznie pomalowanego jajca, czyli kroszonki. Zwyczaj malowanio jajec narodziył sie w Persji przed wieloma wiekami, zaś najstarsze kroszonki na naszych ziymiach pochodzom z X wieku. Znojdli je na opolskij wyspie Ostrowek, przi rozkopowaniu tam starosłowiańskigo grodu.Som tyż rostomajnte techniki malowanio jajec, ale u nos najczyńścij maluje sie je roztopionym woskiym i tonko potym we farbach zrobionych ze szupiny cebule, orzecha włoskigo, szyszek olszowych, z płatkow nogietka, malwy abo w soku z czerwonyj ćwikle. Ostatnio pokazujom sie rostoliczne abcybildry i nimi dziołchy oklejajom uwarzone na twardo jajca. Tak czy inaczyj bez jajca ni mogom sie obyńść Świynta Wielkanocne. Po poświyncyniu w kościele z inkszym jodłym jajco na wielkanocnym stole jest symbolym rodzoncego sie nowego życio.UTOPEK

Komentarze

Dodaj komentarz