Jak Małysz


No ! -Downij to były cołki czas taki piykne zimy. Śniyg to leżoł od listopada do marca, niy tak jak łostatni lata. Powiym ci Kazik, że jo dycko za bajtla na nartach jeździył. Takich nartow, jak ty mosz, to my tam niy mieli. Na beczółkach sie jeździyło. Sami my se robiyli ze synkami narty ze staryj beczki po śledziach. Trocha sie szpice yno łostrym nożym, abo dłutkiym zrobiyło, potym papczokami sie konsek poska przibiło i już sie na Kozich Gorkach jeździyło. Skocznia to my se tyż sami zrobiyli i skokali my kery najdalij poradzi. Pamiyntom jeszcze, jak moj kamrat Tadek se noga złomoł, bo chcioł zrobić mistrza. Skoczył cołki sztyry metry, żodyn tak daleko niy poradziył, ale potym do końca zimy w gipsie przeleżoł, a my go chodziyli odwiedzać.Dej pozor, żebyś ty tam w tyj Wiśle czego niy nabrojił, bo tyś tam jest doś wrazidlaty...!Dyć starziku, zawsze prawicie, że po kimś to musza mieć.Cicho być snoplu...! Zaś żeś musioł ze starkom godać o mie, pra ?

Komentarze

Dodaj komentarz