Powołano Silesia Convention Bureau

W woj. śląskim stale rosną przychody z turystyki biznesowej, dlatego będzie stale rozwijana. Silesia Convention Bureau ma wpłynąć na lepszą dynamikę rozwoju turystyki biznesowej na Śląsku.

Zakupy na Śląsku po śląsku

W grudniu w sklepach sieci Kaufland w Knurowie oraz Katowicach wprowadzono śląskie oznaczenia nazwy działów. Cieszę się, że przybył nam właśnie kolejny dowód na to, że ten język żyje" - przekazał Adri...

Po naszymu: Skond żech sie sam wziyna?

Mōj starzik dycki stowoł wczas rano, jak jeszcze bōło cima, jod wodziōnka , przirychtowoł se pora krajiczkōw ze fetym, termos ze gorkim tyjym, a zaroz potym broł sie na ȏbchōd do lasa! Nazod bōł dziep...

Spod z pieca gołōmbek

Już we piōntek 11 listopada, odbędą się kolejne ślōnski warsztaty dlo bajtli.

Po naszymu: Bolkowe czekani na sobota

Ze mojim chopym robioł kejś kamrat Bolek, co sie sam przikludzioł ze drugigo kōnca Polski. To bōł ȏgrōmnie fajny chop, bo ze serca drugim pōmōgoł, ale mioł tyż jedna wada: rod se wypioł, a jak zaczōn,...

Śląskie strachy i straszki: Starą drogą ku Bziu cz. 2

Najbardziej tajemnicza, ze wszystkich wspomnianych przeze mnie dróg, jest jednak „stara droga prowadząca do dość odległego Bzia (obecnie dzielnicy Jastrzębia), której istnienie potwierdza rzadko już u...

Ślōnsk Jorgusia

- Popularny pisarz ślōnski Jerzy Buczyński poôsprowio nōm ô tym, jako we swojich ksiōnżkach widzoi historyjo i a dzisiejszy dziyń naszego hajmatu - Ślōnska. Całość poklōdzōm człōnkowie Demokratycznej ...

Do śląskości się dorasta

Rozmowa z Marcinem Pettersem, działaczem Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich, nadsztygarem górniczym

Warsztaty z Dominiką w Bravicie

Na kolejne spotkanie w ramach projektu Ślōnski Przedszkole zaprasza Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich z siedzibą w Rybniku.

Ślōnsk Jorgusia

- Popularny pisarz ślōnski Jerzy Buczyński poôsprowio nōm ô tym, jako we swojich ksiōnżkach widzoi historyjo i a dzisiejszy dziyń naszego hajmatu - Ślōnska. Całość poklōdzōm człōnkowie Demokratycznej ...