Po naszymu: Skond żech sie sam wziyna?

Mōj starzik dycki stowoł wczas rano, jak jeszcze bōło cima, jod wodziōnka , przirychtowoł se pora krajiczkōw ze fetym, termos ze gorkim tyjym, a zaroz potym broł sie na ȏbchōd do lasa! Nazod bōł dziep...

Spod z pieca gołōmbek

Już we piōntek 11 listopada, odbędą się kolejne ślōnski warsztaty dlo bajtli.

Po naszymu: Bolkowe czekani na sobota

Ze mojim chopym robioł kejś kamrat Bolek, co sie sam przikludzioł ze drugigo kōnca Polski. To bōł ȏgrōmnie fajny chop, bo ze serca drugim pōmōgoł, ale mioł tyż jedna wada: rod se wypioł, a jak zaczōn,...

Śląskie strachy i straszki: Starą drogą ku Bziu cz. 2

Najbardziej tajemnicza, ze wszystkich wspomnianych przeze mnie dróg, jest jednak „stara droga prowadząca do dość odległego Bzia (obecnie dzielnicy Jastrzębia), której istnienie potwierdza rzadko już u...

Ślōnsk Jorgusia

- Popularny pisarz ślōnski Jerzy Buczyński poôsprowio nōm ô tym, jako we swojich ksiōnżkach widzoi historyjo i a dzisiejszy dziyń naszego hajmatu - Ślōnska. Całość poklōdzōm człōnkowie Demokratycznej ...

Do śląskości się dorasta

Rozmowa z Marcinem Pettersem, działaczem Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich, nadsztygarem górniczym

Warsztaty z Dominiką w Bravicie

Na kolejne spotkanie w ramach projektu Ślōnski Przedszkole zaprasza Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich z siedzibą w Rybniku.

Ślōnsk Jorgusia

- Popularny pisarz ślōnski Jerzy Buczyński poôsprowio nōm ô tym, jako we swojich ksiōnżkach widzoi historyjo i a dzisiejszy dziyń naszego hajmatu - Ślōnska. Całość poklōdzōm człōnkowie Demokratycznej ...

Po naszymu: Chlebiczek nasz powszedni

Ȏ chlebie dycki sie godo: powszedni, a to znaczy, coby my go mieli dycki. To je aże dziwne, że chlyb jymy kożdy dziyń a sie nōm niy zmierznie! Jak by my tak jedli wuszty a szinki, toby już po poruch d...

Sląskie strachy i straszki: Starą drogą ku Bziu!” cz. 1

Dziś mamy okazję, żeby porozmawiać o starych drogach, które przebiegały kiedyś w naszej okolicy, a teraz nie ma już prawie po nich śladu. Czasem tylko starsi ludzie, którzy słyszeli o nich od swoich d...

Po naszymu: Kery je za dźwiyrzami?

Jak mōj tatulek we 1946 roku prziszoł nazod ze drugi wojny, przijechali ku niymu ȏjcowie ȏd Zigfrida Kulika ze Kopaniny. Kōniecznie chcieli wiydzieć, kiej go ȏstatni roz widzioł, bo na jedyn czos społ...

Śląskie strachy i straszki: Żebraczka w czerwonej chustce

Niedaleko Rybnika mieszkał kowal, który miał dwanaście córek. Ludzie omijali jego domostwo i kuźnię, ponieważ bali się, że któraś z jego dziewczynek może być zmorą. Na nic zdały się zapewnienia ich ma...

Ślōnskie wiersze

W tym miejscu publikujemy utwory poetyckie śląskich autorów.

Nakiszymy se kapusty na zima!

Piyrwej we kożdej chałpie trza bōło przed zimōm wiela rzeczy do jodła do dōm naskludzać. U moji starki we kōmorze dycki były miechy ze mōnkōm, na fachach stoły bōncloki ze szpyrkōm, miyszki ze grochym...

Niy oddowej mie tym golōnym diobłōm” cz. 2

Rano Antek obudził się w jakiejś dziwnej izbie: okno było w niej maleńkie, a jedyny sprzęt stanowiło wąskie, twarde łóżko i kulawy taboret. Chłop przestraszył się, bo nie wiedział, gdzie się znajduje?...

Szkoła w dawnych czasach

Zofia Przeliorz przez lata zbierała różne opowieści babcine oraz ciotek. Owocem jej dociekliwości jest książka "Dusza starego domu", która ukazała się nakładem Muzeum Etnograficznego w Chorzowie. Tym ...