Szkoła w dawnych czasach

Zofia Przeliorz przez lata zbierała różne opowieści babcine oraz ciotek. Owocem jej dociekliwości jest książka "Dusza starego domu", która ukazała się nakładem Muzeum Etnograficznego w Chorzowie. Tym ...

O Afryce porozprowio Lucjan Buchalik

Ô swojij przygodach ze Afrykōm porozprowio nōm Lucjan Buchalik (ur. 1961), etnolog-afrykanista, muzealnik kustosz dyplomowany, Ślōnzok urodzony w Rybniku, zamieszkały w Rowniu (Żory).

Po naszymu: Jo je w dōma porzad sōm

Pora lot nazod we lutym chyciyłach gripa, terozki zaroz by padali , że to je covid, bo zaczło mie boleć we prawym boku, a kuckałach przi tym! Nasza dochtōrka padała, że to musi być cosik niyrichtik ze...

Warsztaty dlo bajtli

Gospodarzem drugiego spotkania w ramach projektu "Ślōnski Przedszkole" ponownie będzie lokal Bravita w Rybniku.

Naprane ôszkubki

Zaczło sie cołkiym niywinne: starka Kuliczka kozała swoji wnuczce Emilce zawrzić gynsi we kotyku. Emilczyn bracik, Pietrek zaroz doł pozōr, że cosik sie szykuje i poszoł ze ciepłym ku starszyj siostrz...

Zaraza w Nowakach na Dolnym Śląsku. Opowieść babci Jadwigi

Moja babcia Jadwiga (mama taty) urodziła się w 1902 roku w Rudzie (zwanej później Śląską), ale dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w miejscowości Nowaki koło Nysy, gdzie mieszkała jej babcia (matka...

Wiersze Stanisława Neblika - Fojermana

Zapraszamy do przesyłania na adres mailowy ireneusz.stajer@nowiny.rybnik.pl utworów literackich, napisanych po śląsku. Najlepsze opublikujemy.

Dusza mojego domu wg Zofii Przeliorz - cz. I

Z ogromną pasją kultywuje i upowszechnia śląską kulturę. Zofia Przeliorz, laureatka nagrody im. Oskara Kolberga, zwanego ludowym Oscarem, nakładem Muzeum Górnośląskiego Park Etnograficzny w Chorzowie ...

Po naszymu: Świynty Michoł sfaczyna skichoł

Piyrwyj jak sie najmowało ludzi do roboty na polu, to trza im było dać jeś aże sztyry razy do dnia: śniodani (dzisio by my padali drugi śniodani), ȏbiod, sfaczyna a wieczerzo. Bo inakszy, to do roboty...

30. tref Ślōnskigo sztwortku

Tym razem, 29 września o godz. 16.30, w halo! Rybnik odbędzie się spotkanie z dr. Sebastianem Musiołem, już 30. z cyklu.

Po naszymu: Czamu Cygōn wiyncy mioł we zocy nogi niż gowa

To było tak downo, że yno nojstarsi ô tym spōminajōm. Jedni godajōm, że to sie przidarziło we Żorach we hańdōwniyjszych czasach, a drudzy, że to było we Rybniku, a jeszcze inksi, że we Pszczynie. Jak ...

Po naszymu: Dejcie mi swōj czas!

Cobyście se niy myśleli, że klachōm yno porzad ȏ drugich, bezto dzisio napisza co sie mie samyj przidarziło. To było we tych kryzysowych czasach, kej kożdy mioł trocha tego grosza, yno nic kupić we sk...

Śląskie strachy i straszki: W naszej stodole straszy

Historia ta nie wydarzyła się na Górnym Śląsku, ale opowiedziała mi ją najprawdziwsza Górnoślązaczka, moja znajoma - Magdalena z Chorzowa. Ona sama o sobie mówi, że jest podwójną Ślązaczką! Sami oceńc...

Rekonstruktorzy powstań i wojny

GHR Piechota w Wodzisławiu Śląskim uczestniczyła ostatnio w wielkim widowisku historycznym - D-Day Hel, gdzie zaprezentowała sprzęt i wojsko niemieckie. Odtwarza także powstania śląskie oraz oddziały ...