Po naszymu: Praje mōmy Adwynt

Adwynt to bōł taki czos, kej ludzie mieli rzykać, żałować za grzychy, a Pōn Jezuska wypatrować!

Ślōnskŏ rajza chrobŏkiym

Autor tekstu Sebastion Reinhold Handy-Fischer ma 29 lat i od niedawna mieszka w Łaziskach Górnych. Pochodzi z Katowic-Ochojca. Swoim "garbusem" przemierza Śląsk, fotografując i filmując najciekawsze m...

Kącik śląskiej poezji

Tu publikujemy wiersze napisane po śląsku i o Śląsku. Jeśli macie takie utwory i składacie je do szuflady z myślą, że kiedyś ujrzą dzienne światło, to właśnie teraz jest taka okazja. Swoje wiersze moż...

Rybniki i karpie - część trzecia

Autor, opierając się na źródłach, wyjaśnia dlaczego hodowla ryb w naszym regionie była tak wydajna i nowoczesna. Warto o tym pamiętać, pałaszując wigilijnego karpia. 

25. tref Ślōnskigo Sztwortku

"Czy Ślōnsk był niyzależny bez pora stuleci?" - to tematyka najbliższego Ślōnskigo Sztwortku w halo! Rybnik.

Śląskie strachy i straszki: Komu bije wyrski dzwon

Poniższa opowieść została napisana przeze mnie w roku 2005, na podstawie tego, co zapamiętałam z opowiadań leciwej góralki, która odwiedzała naszą rodzinę na początku lat 60. ubiegłego wieku.

Po ślonsku. Historyje Krzyśka Gileckiego - nowe teksty

"Po ślonsku. Historyje Krzyśka Gileckiego" to cykl artykułów autorstwa mieszkańca Bełku, tytułowego, Krzysztofa Gileckiego, który pisze je między innymi dla Dziennika Zachodniego. Teksty te przybliż...

Po naszymu: Godki ȏ Skarbniku

Starzik ȏd moji kamratki Bogusie to bōł stary bergmōn na pynzyji i ōn nōm, dzieckōm, wiela ȏ tyj grubie, kaj pora dziesiōntkōw lot przerobioł, ȏgrōmnie rod rozprowioł, a już nojwiyncy, to my słyszeli ...

Ślonski Sztwortek 25 listopada

W tym tygodniu temat Ślonskiego Sztworku dotyczył Rajza Po Karkōnoszach. Ô niyznanych krajinach Kotliny Karkōnoskij i Dolnygo Ślōnska poôsprawio nōm Jerzy Czogała honorowy ambasador Karkōnoszy.

Kącik ślōnskij poezji

W aktualnym numerze "Nowin" kolejny Kącik ślōnskij poezji. Tym razem oprócz

Po naszymu: Katarzina a Andrzyj

Downi synki mieli swoja świynto Katarzina (25 listopada) a dziołchy świyntego Andrzyja (30 listopada). We te dni se młodzi wrōżyli, jaki bydōm mieć prziszły żywot a kerego abo kero se weznōm! Wszyjste...

Śląskie strachy i straszki: Klątwa za zabójstwo księży

Przyczyny upadku kopalń bytomskich w XIV wieku niektórzy opowiadający lub opisujący to wydarzenie upatrują w zamordowaniu przez mieszczan dwóch miejscowych księży. Za karę miasto zostało obłożone kośc...

Rybniki i karpie - cz. 2

Śląsk od wieków był krainą zasobną w stawy hodowlane. Wraz z innymi regionami Europy Środkowej stanowił prawdziwe królestwo gospodarki rybackiej. Hodowane tu ryby trafiały na stoły głów koronowanych, ...

Ślōnsko godka: narzecze, gwara, dialekt czy język?

Już na studiach etnograficznych zdecydowałem się, że moim obszarem badawczym – mimo iż jestem rodowitym Ślōnzokiym – nie będzie Śląsk lecz Afryka. Zajmując się Ojczyzną „myślimy sercem” a nie umysłem....

Co je lepsze sztudyrowani abo wynokwiani?

Praje we listopadzie trefio Dziyń Sztudynta, ale skuli czego tak to ludziska wymyśleli, tego to jo niy wiym, bo to ani poczōntek, ani tyż kōniec tego sztudyntowego roku ni ma. Isto kaj indzi do tych m...