Po naszymu: A to ci Popielcowo niespodzianka!

Zaroz po Nowym Roku moja kamratka Hildka dostała robota we fyrmie kaj paczkowali rozpuszczalno kawa. Ȏgrōmnie sie uradowała, bo w dōma miała dycki ciynko ze kasōm.

Kącik śląskiej poezji: erotyk Jromantyka

W "nowinowym" kąciku przedstawiamy kolejny wiersz napisany w języku śląskim. Autorem tego erotyku jest Józef Porwoł z Rybnika Niewiadomia, publikujący pod wdzięcznym pseudonimem Jromantyk.

Jak czytać po śląsku - część pierwsza

Ślōnskŏ gŏdka niestety nie została jeszcze uznana przez polski parlament za język, tak jak to się stało z kaszubskim w 2005 r. Mimo to wielu językoznawców rodzimą mowę Górnoślązaków, uznaje właśnie za...

Tożsamość Ślōnzoka

Mimo, iż w poprzednich spisach powszechnych kilkaset tysięcy osób zadeklarowało przynależność narodową jako śląską. Bardzo często jest to kwestionowane, także – co przyznaję z ubolewaniem – przez nauk...

O świadomości górnośląskiej

Tożsamość to jednakowość, albo podobieństwo. Uważam, że jestem podobny do ludzi, którzy wierzą w te same prawdy, przestrzegają tych samych zasad, podobnie się zachowują. Jako osobny człowiek mówię jęz...

Śląski Sztwortek w obliczu tragedii Ukrainy (GALERIA)

To był inny Ślōnski Sztwortek niż wszystkie poprzednie. Na spotkanie w halo! Rybnik w jakimś stopniu wpłynęła tragedia Ukrainy, której barwy narodowe są takie same jak Górnego Śląska.

Po naszymu: Kej przidzie ta wiosna?

Ano, ludziska już tacy sōm: we lato myślōm ȏ zimie, zaś we zima ȏ lecie! Porzad se yno wrożōm jako bydzie ta pora roku, co dziepiyro mo prziś.

Śląskie strachy i straszki: Utopiec w pasiastym ubranku

Niedaleko tylnej bramy wjazdowej do baranowickiego pałacyku, zwanej przez miejscowych „zamkiem” znajduje się duży staw, który baranowiczanie nazywają Barankiem. Pod koniec XVIII wieku utopił się w nim...

Ślązacy zapraszają - spotkanie i konkurs

24 lutego, DURŚ zaprasza do halo! Rybnik na kolejną edycję Ślōnskigo Sztwortku. Ogłosił również konkurs plastyczny dla młodszych dzieci Dursik ze Śląska.

Dzień ślōnskij godki

Dziś 21 lutego – Międzynarodowy Dzień Mowy Ojczystej. Dla wielu z nas naszą ojczystą mową – najbliższym nam językiem jest oczywiście ślōnsko godka. O tym jak istotną rolę odgrywa pierwsza, poznawana p...

Po naszymu: Jako wyglondoł „babski comber”

Isto kożdy cosik ȏ niym słyszoł. W jednych wsiach sie ȏdbywoł we Tłusty Szczwortek, kaj indzi dziepiyro na dziyń przed Popielcym, ale wszyndy baby se grały bez caluśki dziyń aże do wieczora. Chopy wty...

Śląskie strachy i straszki: O starzykowym wilku

Rodzinną legendę o wilku starzyka Jakuba usłyszałam po raz pierwszy, kiedy byłam dzieckiem. Często w naszym domu wspominano opowieść wujka Antoniego, który był rodzonym bratem mojego dziadka Jana. Jeg...

Śląskie strachy i straszki: Pomietło czy piorun kulisty?

Zapewne słyszeliście już takie określenie, a oznacza ono, że ktoś szybko i nerwowo biega! Ogniste pomietło było rodzajem demona, który pojawiał się w pobliżu domostw, czasem w ich wnętrzu i prawie zaw...

Po naszymu: Zdrowym być a niy chorować!

Jak czowieka niymoc chyci, to aże zatela czasu we łōżku zmitrynży! Łōńskigo roku samach bez cołki dwa tydnie ze chałpy niy wylazła, jak mie tyn covid chycioł, bo kwarantanna nos ȏbowiōnzowała! Potym j...

Zrzutka na rybnicki pomnik Tragedii Górnośląskiej

Środowiska Górnoślązaków zbierają na budowę w centrum Rybnika obelisku, poświęconego Tragedii Górnośląskiej. Potrzeba 18 tys. złotych. Na https://zrzutka.pl/zeua5r ruszyła zbiórka na pomnik Tragedii...

Po naszymu: Ȏświynć świyczka we Matki Boski Grōmnicznej

Dycki drugigo lutego świynciyło sie grōmniczki. Podwiela nasza świyczka wyglōndała jako-tako, to my jōm i pora razy ȏświynciyli. Jak śni ȏstoł yny kōnsek, to trza jōm bōło spolić, bo to była rzecz poś...

Ô Cwergach, co we szuflodzie sie skryły

Stanisław Neblik uraczył nas kolejnym śląskim tekstem. Okazało się, że przetłumaczył z polskiego na śląski baśń Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Oto jak opisał swoją pracę, nat...

Cała prawda o dawnym górnictwie

Sebastian Reinhold Handy-Fischer tym razem odwiedził swoim chrobŏkiym, czyli volkswagenem garbusem kopalnię Bolesław Śmiały w Łaziskach Średnich, gdzie pracowali i pracują również mieszkańcy naszego r...