Śladem pomników śląskiej tragedii (GALERIA)

W niedzielę, 30 stycznia, działacze organizacji górnośląskich złożyli kwiaty na pomnikach ofiar systemów totalitarnych w naszym regionie. To Ślązacy, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Ślązakami, u...

To działo się naprawdę

Jan Lubos, Jan Rduch i dr Bogdan Kloch byli gośćmi kolejnego Ślōnskigo Sztwortku w halo! Rybnik. 27 stycznia, każdy z nich przedstawił swój punkt widzenia na Tragedię Górnośląską w latach 1945 – 1956....

Opowieść o sprytnym rabczyku z Warszowic

Kto konkretnie o owym „rabczyku” opowiadał, nie potrafię określić, ale opowieści o nim i jego rodzinie słyszałam kilkakrotnie w Baranowicach i Warszowicach. Wspominał o nim także mój dziadek Paweł Hru...

Życza Wōm dobrego dnia!

Kupa lot tymu nazod, jak dziecka były jeszcze małe, wykōmbinowali my społu tako gra, że jak kery do pozōr, że drugimu je ciynżko na duszy, to mu powiy abo napisze na kartce jakisik dobre słowo. Nasza ...

Zrobili larum o Ślůnsku we Ojropie. Było richtig masno!

20 stycznia, podczas posiedzenia intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Tradycyjnych mniejszości, społeczności narodowych i języka w Strasburgu dyskutowano o tożsamości, języku i kulturze śląskiej. W...

Opieka Anioła czy znajomość lasu cz. 2

Można uznać, że to znajomość zwyczajów leśnej zwierzyny sprawiła, że mojemu tacie udało się kilka razy ujść z życiem z nie lada opresji. Miało to miejsce w czasie II wojny światowej. Wtedy mój ojciec ...

Kaj sie straciyli nasze Starziki a Starki ?

Jak żech pora lot nazod sama ōstała starkōm, to żech zaroz wiydziała, że mi moja wnuczka tak godać niy bydzie! Bo terozki modne sōm Babcie a Dziadki, inakszy sie niy godo, bo drugi dziecka sie śmiejōm...

IPN upamiętnił wywiezionych

„Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku, t. 1–3” - to tytuł jednej z najnowszych publikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Jak dziecka hulali na Hulokach

Terozki już ani ni ma takich ȏstrych zimōw jako hańdowni! We tych starych, dobrych czasach dziecka a modzioki radzi se grali na żorskich Hulokach. To były kejś bagnite łōnki za miejskōm fosōm.

Jak to było w latach 1945-1956?

Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich, w ramach Ślōnskigo Sztwortku w halo! Rybnik, organizuje już 26 spotkanie, na którym jak zawsze będzie można posłuchać i porozmawiać, ale też napić się herbat...

Tragedia Górnośląska we wspomnieniach 90-latki

Łucja Porwoł z Niewiadomia żyła w ekstremalnie trudnych czasach. Już jako młoda dziewczyna musiała mierzyć się z dramatem mieszkańców pogranicza, których Niemcy uważali za Polaków, a Polacy za Niemców...

O Koralu Goduli Tōż "Łod zera do miljonera" (audiobook)

Dzieckōm czytać trza. Wiym, że niy kożdy znojdzie na to dziynnie czas. Mōmy beztōż coś dlo Was! To mini audiobook – rozdzioł z ksiōnżki Waldemara Cichonia “Zdarziło sie na Ślonsku”.

O Tragedii Górnośląskiej w halo! Rybnik

Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich w ramach Ślōnskich Sztwortkôw w halo! Rybnik, ôrganizuje już 26 tref. Na trefie kej dycki pōdzie nie  yno posłōchać, pogodać ale tyż napić sie tyju a bōnkawy.

Po naszymu: Co zrobić ze niyutrefiōnymi gyszynkami?

Niydowno mieli my Godni Swiynta, a kożdy dostoł cosik na Dzieciōntko. Jo mōm dycki ze tym umsztynda, że jak dostana co do ȏbleczynio, to je dycki za małe! Jedyn roz chciałach wymiynić doś drogi szaty,...

Po naszymu o ślōnskim fusbalu

Jakbyście tak prawie szukali luźnej fusbalowej lektury miyndzy kaprym a moczkōm to voilà... Subiektywne Buchalikowe fusbalowe podsumowani roku 2021. Jadymy!

Rybniki i karpie - część czwarta

W XVI - XVII wiekach, na Śląsku króluje już nowoczesna gospodarka pieniężna, istnieje solidny system prawny zabezpieczający przed nadużyciami związanymi z nie wykonaniem zleconych prac. Rzemieślnicy s...