Zielone Nowiny

Przyroda uczy w kolorze zielonym

W ciągu 10 lat na projekty związane z programem "Zielona Pracownia" wydatkowano ponad 26 milionów zł. Dzięki temu przez tę dekadę w szkołach pojawiły się nowoczesne pomoce naukowe, często interaktyw...

Inwestycja na zdrowie

WFOŚiGW dofinansowuje budowę konstrukcji, która ma szansę stać się nie tylko przyczynkiem do poprawy dobrostanu zdrowotnego mieszkańców, ale także miejscem ich spotkań i punktem na mapie kontaktów tow...

Dzieci uczą się zielonego świata

Waga edukacji ekologicznej jest nie do przecenienia. To właśnie w okresie wczesnego dojrzewania powinny zostać wypracowane nawyki i zachowania proekologiczne.

Fundusz pamięta o straży

Pożary, powodzie i podtopienia, katastrofy budowlane, wypadki drogowe, zagrożenia. Są obecni w tych niebezpiecznych sytuacjach. Zawsze gotowi, by nieść pomoc. Zawsze wierni służbie. Dla ratowania ludz...

Wycieczka dla zdrowia potrzebna od zaraz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje wyjazdy profilaktyczne i edukacyjne dzieci z naszych podstawówek. Wsparciem objęte są m.in. "zielone szkoły". Dzięki wsparciu, z...

Zazieleniło się wokół wieży

Urokliwa "wieża radości" w Pogrzebieniu, z której roztaczają się imponujące widoki na dolinę Odry, Beskidy i Jeseniki, doczekała się rewitalizacji. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochro...

Sukces "Przydomowych oczyszczalni"

Ogromne zainteresowanie programem "Przydomowe Oczyszczalnie"! Środki zostały rozdysponowane w ciągu zaledwie 6 dni!

Nowi mieszkańcy Arboretum

Arboretum Bramy Morawskiej powiększyło się niedawno o szereg atrakcji, które przyciągają raciborzan oraz przyjezdnych do leśnych ostępów. To dziewięć rzeźb, które przedstawiają owady zamieszkujące las...

Fundusz działa dla Odry

Odra to druga co do długości rzeka płynąca przez nasz kraj. Liczy sobie ona ponad 850 kilometry, z czego ponad 740 przepływa przez nasze państwo.

Gminy stawiają na ciepłe mieszkania

Walka ze zjawiskiem niskiej emisji jest obecnie priorytetem działań ekologicznych większości, jeśli nie wszystkich gmin oraz powiatów w naszym regionie. Samorządy pochylają się nad tym problemem od ła...

Konkurs na "Zielone pracownie" rozstrzygnięty

Pokolenie, które aktualnie uczy się w szkołach podstawowych, będzie miało lepszą niż jego poprzednicy świadomość ekologiczna. Wszystko dlatego, że w placówkach oświatowych coraz większy nacisk kładzie...