Zielone Nowiny

Nagrody dla ochotników

10 tysięcy złotych nagrody otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna z Krzanowic oraz z Krzyżanowic, 7 tys. zł przypadło w udziale jednostkom OSP z Gierałtowic, Lubomi, Turzu, natomiast po 5 tys. zł dostali ...

Miliardy na środowisko

Czy wiecie, że długość nowej kanalizacji sanitarnej powstałej w Polsce dzięki środkom unijnym oraz z Narodowego i Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska wynosi w całej Polsce aż 10611...