Zielone Nowiny

Nowy program dotacyjny

Istnieje kolejna szansa na uzyskanie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Wodzisławiu Śląskim, a przez to przyczynienie się do poprawy jakości powietrza. Do ...

Skorzystaj z dotacji na wymianę źródeł ogrzewania

Urząd miasta zachęca do udziału w kolejnym programie, który umożliwia zdobycie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Nabór wniosków potrwa do 15 listopada

Jak skutecznie ocieplić dom

Rozmowa z Romanem Robkiem, właścicielem jednej z rybnickich firm budowlanych

Prosto z Funduszu

Śląski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o naborach wniosków w konkursach proekologicznych, webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021 oraz zmiany w progr...

Uczniowie sadzą kwiaty

Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął wysadzanie cebul kwiatowych. W tym roku pracownicy nie robią tego sami – pomagają im uczniowie.

Smogowy zegar tyka

W urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja poświęcona realizacji zapisów tzw. uchwały antysmogowej w województwie śląskim.

Było eko! Wyjątkowy piknik w Leszczynach (zdjęcia)

W czwartek 23 września, przy leszczyńskim zameczku zrobiło się tłoczno. Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn licznie wzięli udział w Ekopikniku, któremu towarzyszyły warsztaty i irlandzka muzyka.

Bapro nie rezygnuje z kopalni Paruszowiec

Mieszkańcy i władze Rybnika z radością przyjęli wyrok NSA oddalający skargę kasacyjną wojewody. Prezydent Piotr Kuczera poinformował nawet o skutecznym zablokowaniu budowy kopalni Paruszowiec. Inwesto...

Prosto z WFOŚiGW w Katowicach

Oto najnowsze informacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Łączą z energią

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłosił nabór uzupełniający w projekcie „Łączymy z energią…”

Klimatyczne uzdrowiska

Jeszcze w czerwcu ma zostać uruchomiony nowy program priorytetowy NFOŚiGW „Klimatyczne Uzdrowiska”.

Program usuwania folii

28 czerwca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z dzia...

Moja woda

Ponad 31 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych zarejestrowano na portalach beneficjenta w ramach drugiej edycji rządowego programu Moja Woda.

Czyste powietrze: Spotkanie w Marklowicach

Wójt gminy Marklowice zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze, które odbędzie się w czwartek 24 czerwca o godzinie 16 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Kr...

Od 1 lipca złóż deklarację emisyjności

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach ...

Prosto z Funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi nabór wniosków w ramach kilku programów. Niewiele czasu zostało do złożenia dokumentów na dofinansowanie do „Mojej Wody”...

61 nowych zielonych pracowni

Tyle projektów powstanie w naszych szkołach dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.