Historia

O więźniach Polenlagru numer 97 w Rybniku (ZDJĘCIA)

Czy w mieście były dwa obozy? Dr H. Kehrer, SS Untersturmführer nadzorujący lagry pod kątem zdrowotnym, wymienia numer 96, a nie 97. Co ciekawe tę sama liczbę podaje jeden z osadzonych.

Obóz dla Polaków w Pogrzebieniu część II

Dzieci dostawały do jedzenia jedną kromkę czarnego chleba i czarną kawę, czasem jakąś herbatę czy zioła. Na obiad były ziemniaki z wodą, albo kasza. Nic innego – relacjonowała jedna z osadzonych...

O księgach metrykalnych i genealogii

Przechowuje je i udostępnia Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach. Najstarsze pochodzą z pierwszej połowy XVII wieku. W XIX stuleciu duddki staropolskie zastąpiły opasłe tomiska wypełnione szczeg...

Dzieje pierwszej parafii rybnickiej część XVIII

Najstarsze księgi metrykalne założył tu ksiądz Jan Pipelius, proboszcz rybnicki w latach 1632-1649. O rodzinach chłopskich wpisy zawierają jedynie imiona i rzadko zawód, gdyż dziedziczenie nazwisk sta...

Dzieje pierwszej parafii rybnickiej część XVII

W 1832 roku jeden z proboszczów zawiadomił Kurię, że rybnicki duszpasterz niemal codziennie odprawia msze św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Biskup polecił farorzowi postępować tak, by nie b...

Życie prywatne dawnego duchowieństwa część 1

XVII, XVIII -wieczny pleban mieszkał w domu wyposażonym w sprzęty codziennego użytku. Na tej podstawie możemy dziś wiele powiedzieć o jego zainteresowaniach, zamożności czy wrażliwości estetycznej. Na...

Obóz dla Polaków w Pogrzebieniu część I

Niemcy zorganizowali całą sieć polenlagrów, do których zsyłano Polaków z terenów wcielonych do III Rzeszy. W Pogrzebieniu urządzono Kinderlager dla około 220 dzieci.

Takie sobie obwieszczenie gwiazdkowe

Czy kupcy chrześcijańscy się oburzali, że Żydzi dawali coś za darmo, może chcąc tym przyciągnąć klientelę? Czy też odwrotnie? Żydzi nie chcieli, by ich współwyznawcy otrzymywali jakieś zakazane prezen...

Dzieje pierwszej parafii rybnickiej część XV

Zamożniejsi mieszkańcy ustanawiali fundacje na rzecz świątyni. Plebani byli zobowiązani za otrzymane pieniądze odprawiać konkretne nabożeństwa lub inwestować w kościół oraz inne obiekty kultu.

Wdzięczni Ameryce za dar niepodległości!

Polska Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych powstała w 1926 roku. Tysiące rodaków dziękowało w niej Amerykanom za wsparcie polityczne i gospodarcze, co przyczyniło się do powstania ...

Ewangeliccy misjonarze wśród wyznawców judaizmu

Działali pod szyldem berlińskiego Towarzystwo Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów. Na Górnym Śląsku byli aktywni między innymi w Raciborzu, Wodzisławiu i Rybniku.

Blaski i cienie śląskich kolei

Wraz z dynamicznym rozwojem Rybnika od przełomu XIX i XX wieku zwiększały się inwestycje w infrastrukturę. Powstać miała linia kolejowa łącząca bezpośrednio Leszczyny z Suminą i omijająca rybnicką sta...

Postrach Prus pochodził z... Mszany

  30 lipca 1913 roku w więzieniu we Frankfurcie nad Odrą powieszono jednego z najgroźniejszych przestępców z początków XX wieku – Augusta Sternickela, zwanego postrachem Prus.