Historia

Jak doszło do wybuchu pierwszego powstania śląskiego

  Zryw, przygotowywany od miesięcy, ale nie przygotowany, musiał zakończył się klęską. Powstańcy musieli potem uchodzić z kraju jako rebelianci. Sprawa odbiła się jednak głośnym echem.

Zanim Ślązacy chwycili za broń

  Koniec pierwszej wojny światowej był też kresem pruskiej hegemonii. Niemcy ogarnęła fala rewolucji, Polska zaczęła odtwarzać swoją państwowość. Ślązacy, początkowo ostrożni, wzorem powstańc&oac...

Wolne Państwo Górnośląskie

  Minęła 97. rocznica powstania Komitetu Górnośląskiego, który chciał niepodległości Górnego Śląska. Zachodnie mocarstwa zdecydowały jednak, że o przyszłości naszej ziemi roz...

Jak powstała idea samodzielnego Górnego Śląska

  Po pierwszej wojnie upadły trony w Moskwie, Berlinie i Wiedniu, powstały nowe państwa, zapanowała nędza. Tak na naszych ziemiach zaczęły się poszukiwania sposobu poprawy losu. Najpierw była kon...

Symbol, pamięć, pojednanie

  Chyba każdy z nas był nie tylko w sanktuarium, ale i pod Pomnikiem Czynu Powstańczego, który przypomina o dramatycznym konflikcie i bratobójczej walce. To swoiste memento dla nas ...

Powstańcy śląscy w Polsce Ludowej

  Władza ludowa wcale nie starała się ulżyć doli starszych i schorowanych ludzi czy ich rodzin. Jej działania budziłyby pożałowanie i śmiech, gdyby nie to, że powstańcy lub ci, których osi...

Losy powstańców śląskich w okresie wojny

  Powstańców spotkał okrutny los. Po zmianie państwowości Polska ich odrzuciła, a po wybuchu drugiej wojny zaczęli prześladować hitlerowcy, którzy mieli tylko jeden cel: zabić.

Pogrzeb z cierniową koroną

  Wojciech Korfanty, największy zwolennik polskiego Śląska, odchodził z tego świata opuszczony i osamotniony. Co ciekawe, władze sanacyjne uznały go za największego wroga Polski! Nie brakuje hipo...

Skąd na Śląsku wzięły się gorole

  Polskie władze na przejętej części części Śląska od początku kierowały się zasadą dziel i rządź, a miejscowych spychaj na margines. To był powód wrogości między autochtonami i przybyszam...

Nędza mieszkańców, represje władzy

  Lawinowo rosła rzesza bezrobotnych, których nie stać było nawet na chleb, więc rosła też przestępczość, ale władze na wszystko miały jedną receptę: kary. Oto obraz polskiego Górne...

Czarne chmury nad polskim Śląskiem

   Biedę cierpiał cały kraj, ale los Ślązaków był dramatyczny. Próby jego odmiany podejmował m.in. minister ds. śląskich, lecz efekty były mizerne. Sytuację poprawiła nieco dop...

Jak państwo polskie zaczęło łupić Górny Śląsk

  Po pierwszej wojnie w Rybniku powstał Komitet Górnośląski, który ostrzegał, że Górny Śląsk pod rządami Polski popadnie w ruinę. Te słowa okazały się prorocze po zmianie pań...

Rozczarowanie Ślązaków nowymi rządami

  Rychło okazało się, że zmiana państwowości na części Górnego Śląska przyniosła potworną inflacje, biedę, chaos i korupcję. Te zjawiska szczególnie dotknęły Rybnik i okolice, gdzie...

Polityka starej Polski wobec Górnego Śląska

  Byli powstańcy i ich rodziny klepali biedę, tymczasem okazało się, że Polska owszem chciała Śląska, ale już nie jego synów. Nie chciała nawet Wojciecha Korfantego, dzięki któremu ...

Niepotrzebni bohaterowie

  Powstańcze strzały jeszcze nie ucichły, a już okazało się, że właściwie nikt nie chciał tego trzeciego śląskiego zrywu, a jego uczestnicy stali się obciążeniem. I to dla wszystkich, a państwo p...

Rybnik w odmętach wojny

  Wszystkie przygotowania do obrony przed hitlerowską nawałnicą były i spóźnione, i zakrojone na zbyt małą skalę. Niemieckie oddziały zajęły nasze ziemie praktycznie bez oporu!

Bataliony straceńców

  Sprawa batalionów żywych torped, jakie zaczęto formować w obliczu zagrożenia hitlerowską inwazją, to wątek wciąż mało znany. Wiadomo jednak, że do tych oddziałów zgłosili się tak...

Przechwalali się, że nie dadzą nawet guzika od sukni

  Zbliża się kolejna rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. W związku z tym przerywamy nasz popowstańczy cykl, aby przybliżyć nastroje, jakie panowały na naszych ziemiach tuż przed hitlerow...

Polonizacja duchowieństwa

  Pobożność Ślązaków od wieków wysoko cenili kolejni władcy świeccy, którzy z tej racji gwarantowali Kościołowi katolickiemu szerokie wpływy przede wszystkim w szkolnictwie. ...

Górny Śląsk po zmianie państwowości

  Wielki exodus w obie strony, ogromne zmiany własnościowe, wprowadzanie języka polskiego do urzędów i szkół, rugowanie niemieckich śladów, a nawet Ślązaków ze stanowi...