Opinie

Dwornik: Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni...

  Powszechnie używany w dyskusji o zanieczyszczonym rybnickim powietrzu termin "smog" jest w moim przekonaniu niezbyt fortunny. Stawiając diagnozę spróbujmy dotrzeć do mie...