Po naszymu

Ô starce niy-starce moi kamratki Bogusi

Jedna moja kamratka Bogusia, co sie przikludziła aż ze Warszawy, miała jakoś dziwaczno familijo. U nos kożdy bajtel mioł mamulka a starka, a ôna miała mamusia (modo baba) a mama, co już swoji l...

Jak babie dycki żaby we garcach siedziały cz.1

  Jedna gryfno a bogato dziołcha wydała sie dwie wsie dali. Synek tyż był bogaty. Mioł pole i postawiōno nowo chałpa, to żyło by sie im jak kreplōm we maśle, ale ôna niy poradził...

Lepszy chłōdek niźli smrōdek

Ciotki Agata a Gynia fest se dycki przoły. Jak umrził ujek Richuś, to Agata ôstała sama jak palec, bo jeji dziecka kajś za robotōm po świecie flugowały. Bezto za pora miesiyncy skludziła si...

Chudy jak ślyź

To było tak bez sto lot nazod we Rybniku. Miyszkoł sam jedyn doktōr, co go ludzie fest kwolyli. Drogi był, ale ludzi kupa wylyczył, yno to dycki strasznie dłōgo trwało.

Czamu świyrklanioki niy przajōm połōmianōm

Ta godka, to jo słyszała aże ôd dwōch chopōw: jedyn to był mōj ujek Bronek ze Raja, a drugi – rechtōr ze żorskigo gimnazjōm, co jōm tyż słyszoł ôd jedne...

Miesiōnczek cie wyzdradzi!

We kaczmie Kuba spotkoł szandary Jakōbika. Już we dźwiyrzach szandara sie naprził, coby mu młodziok postawił sznapsa, bo przeca aż za tela zarobił na trześniach! I jako dycki, na tym jednym sie n...

Miesiōnczek cie wyzdradzi!

Roztōmajcie sie we żywocie ludziōm plecie, jedyn sie ze dobrego zrobi zły, inkszy na ôpy, po bożymu sie nawrōci a ze chachara stanie sie dobry a drugim pōmocny!

Panie mignij na te banie

To było bez wojna, myśla, że bez ta piyrszo, bo mōj starzik godali, że to sie przidarziło jejich kamratowi. Był wtynczos ôgrōmiasty głōd, bo wszystek ze pola a gospodarki szło na ...