Po naszymu

Czamu świyrklanioki niy przajōm połōmianōm

Ta godka, to jo słyszała aże ôd dwōch chopōw: jedyn to był mōj ujek Bronek ze Raja, a drugi – rechtōr ze żorskigo gimnazjōm, co jōm tyż słyszoł ôd jedne...

Miesiōnczek cie wyzdradzi!

We kaczmie Kuba spotkoł szandary Jakōbika. Już we dźwiyrzach szandara sie naprził, coby mu młodziok postawił sznapsa, bo przeca aż za tela zarobił na trześniach! I jako dycki, na tym jednym sie n...

Miesiōnczek cie wyzdradzi!

Roztōmajcie sie we żywocie ludziōm plecie, jedyn sie ze dobrego zrobi zły, inkszy na ôpy, po bożymu sie nawrōci a ze chachara stanie sie dobry a drugim pōmocny!

Panie mignij na te banie

To było bez wojna, myśla, że bez ta piyrszo, bo mōj starzik godali, że to sie przidarziło jejich kamratowi. Był wtynczos ôgrōmiasty głōd, bo wszystek ze pola a gospodarki szło na ...

Poseł przijechoł!

Dzioło sie to we naszych strōnach we 60. latach. Ta historyjo kupiłach ze drugi rynki, bo jo wtynczos była jeszcze za modo, coby sie politykōm zajmować, bezto mianami żodnymi ciepać niy byda...

Starzikowe fonsy

Mōj starzik Paweł, co był fesztrym, ôd modych lot mioł fōnsy, bo tako moda była! Jednako fōns- fōnsowi ni ma rowny, bo godało sie, że jedyn chop mo fōnsy niywielgi a koń...

Ôblykej sie ze gowōm

Dzisio bydzie ô babskim ôblyczu! Teroz to se idzie tych roztōmańtych lōntōw nakupować, jak niy we sklepie to bez internet, ale jak rychtik chcesz se czowieku co k...

Drōn na zegrôdce

Wczora potkałach starka Kucharsko, co ji już je bez ôziymdziesiônt. Ôgromnie sie uradowała jak mie yno uwidziała, chytła mie pod parza, a ôdkludziła na bok!

Ło naszyj szkole pociesznie!

„Ło gupi rechtorce” Kasia: Po co mie starziku mama statom do szkoły posyłajom, jak my momy strasznie gupio rechtorka! Starzik: Coż tyż wom tam łona robi, że tak na nia godosz? Kasia: S...

Utopek we dzisiyjszych czasach

Jo se myślała, żech już downo skończyła tyn tymat, ale łon zaś prziszoł nazod! Niyspodzianie przijechała ku mie kamratka ze swojim chopym a nagodali mi takich rzeczy, co sie we gowie niy mieści!

Duch we nowym pomiyszkaniu

Starka Kyniszka cołki lata miyszkała we ańcli u Richata Belgijoka. Po woda chodziła na plac do studnie a do wychodka aże za chlyw, ale i to niy wadziło, bo miała we izbie kachlok, spać chodziła ze kur...

Ślonzoki we Paryżu

Jedni godajom, ze to je wic, ale nasz ujek Lyjonard, co przed drugom wojnom fest po świecie za robotom wandrowoł, padoł kejś, że to je prowda, a że to sie prawie onymu a jego kamratowi przidarziło.

Ło kuchynnych korzyniach

Nikerzi se myślom, że ślonsko kuchnyń je masno a libeźno, ale to ni ma prowda, bo ślonski warzyni, mo rade łostre korzyni!

Wszyndy sie dogodom

Za modu robiłach we jednej budowlanej firmie kaj my baby były yno trzi a reszta same chopy. Za dobro robota roz za czos szefy nom łobiecali wycieczka do bratnich norodow, bo tam szło jechać za darmo.

Mamulczyn łobowionzek

Hańdowni babeczki ze swojimi chopeczkami leko ni miały. Tu świodczyli że im przajom, ale robili, co chcieli, a słowo swoji baby mieli za nic!

Do Niymcow se puda

Dzisio łopisza troszka spominki naszego przociela, co przed drugom wojnom miyszkoł we Rudzie, co i potym dali na miano Ruda Ślonsko.

Łostatni retonek!

Jedyn mój kamrat, co sie mianuje Jorg, dycki boł sie dyntysty. Isto byłby już downo bez zymbow jakby niy jego baba, Tilka, co tyż sy mnom kamraci.