Po naszymu

Jak Małysz

Słyszeliście Starziku, że we Wiśle bydom budować nowo skocznia? Teraz kożdy łeboń chce skokać tak jak Małysz. Jadymy ze synkami z klasy do Istebnyj, to łobejrzymy, jak tam teraz wyglondo ta skocznia ...

Zolyty przez droty

- Co ty tam tela klupiesz na tym kompurtku ?- Walyntynki bajstluja, starziku.- Co to jest za jako Walyntynka, nowo gra ?

Chore jodło

Jodło je fest ważnom rzeczom w naszym życiu. A kto wiy czy niy nojważniyjszom. No bo przeca jak człowiek dobrze niy pojy, to ani nauka mu niy idzie, ani do roboty niy mo siły. Godajom, że Polok jak je...

Kiołzdaczka na ortalionie

Latoś zima dała nom w zadek. A jeszcze pod koniec listopada czytałach kajsik przepowiydź, że tak jak inksze lata bez cołki grudziyń i styczyń mo być bez śniega i wielkigo mrozu, a dopiyro w lutym mo p...

Harypil

-Kazik ! Co to za książka czytosz?-To jest o Harry Potterze, takim małym czarodzieju, kery wszystko poradzi.-Hm! My tu w Rybniku tyż mieli takigo magola przed wojnom, ale godali mu ...

Coś je niy rychtyk

Poberom wom dzisioj o hokeju. A to skuli tego, że hokyj je narodowom grom kanadyjskom i że ostatnio w USA je głośny proces chopa, kiery zabił drugigo chopa skirsz swady o swojich synków - hokejistów.

Polowanie na masara

Ana i Wiluś po sutym niydzielnym łobiedzie siedzom na szislongu i łodpoczywajom. Wiluś mo zawarte łoczy i drzymie. Anie tyż wiela niy brakuje, bo co chwila łotwiyro na cołko szyrokość gymba i ziywo.

Kreacja z masnymi flekami

Już od dwóch dni momy rok – 2002. Jaki łon bydzie ? Wdycki momy nadzieja, że bydzie lepszy, że prziniesie uciecha i zdrowie, powodzynie i pijondze.

Gorąc w pokrziwach

Łostatnio łosprawiałach wom jako zbiyrali my podzimki do kistów na dyszczu, zimnie i wietrze, że z tego zimna i przemokniyńcio pazurska mi zsiniały a zymby szczyrkały. Zlazłach tedy z pola, co by sie...

Bulikiym na podzimki

Już pionty tydziyń kludza ta moja gyszichta o saksach i ciegiym mi się zdowo, że jeszcze o wszystkim niy naszkryflałach. No bo tyż prowda je tako, że o tym, coch tam bez te dwa miesionce przeżyła, szł...

Szupoki z arbeitsamtu

Boło już o załatwianiu roboty na saksach , boło o rajzie do Nimiec i trefie z bauerami. Teraz bydzie o piyrszych tydniach moji roboty w bauerstwie.

Miyndzy blank cudzymi

W piyrszych dwóch tajlach moji łosprowki napisałach Wom co i kaj trza załatwić, żeby się dostać na legalne saksy. Dzisioj bydzie o tym, co przeżyłach i jakoch się miała , kiedy już przijechałach do Ni...

Sylwestrowy klajd

Zdarziło sie to doprowdy na jednyj wsi pod Rybnikym, w piyrszych powojynnych latach. Na gyszynk pod chojinka Maryjka dostała najmodniejszy sztof na klajd. Był to kupon ciynkigo nylonu z falszyrmow, a...

Meguś część II

Tego roku Świynty Mikołoj prziwioz Megusiowi żywy gyszynk. Dycko Meguś pisoł do niego listy, że zwierzynta z Megolandii nigdy niy widziały biołego bera abo pingwina, bo przeca u nich nigdy zimy ni ma...

Meguś

W Megolandii nigdy zimy ni ma, cołki czas jest lato i ciepło. Kwiotki sztyjc kwitnom i ludzie niy wiedzom, co to jest wongiel, gruba i grubiorze, bo hajcować niy muszom. Niy wiedzom tyż, jak śniyg wyg...

Chojinkowe świycidła

Jak co roku na Godni Świynta strojymy w doma chojinki, ale co rok ta chojinka wyglondo inaczyj. Teraz jest przeważnie sztuczno, plastikowo, żeby w izbie niy marasiyła. Te wszystki świycidełka na nij ...