Szupoki z arbeitsamtu

Boło już o załatwianiu roboty na saksach , boło o rajzie do Nimiec i trefie z bauerami. Teraz bydzie o piyrszych tydniach moji roboty w bauerstwie.

Miyndzy blank cudzymi

W piyrszych dwóch tajlach moji łosprowki napisałach Wom co i kaj trza załatwić, żeby się dostać na legalne saksy. Dzisioj bydzie o tym, co przeżyłach i jakoch się miała , kiedy już przijechałach do Ni...

Sylwestrowy klajd

Zdarziło sie to doprowdy na jednyj wsi pod Rybnikym, w piyrszych powojynnych latach. Na gyszynk pod chojinka Maryjka dostała najmodniejszy sztof na klajd. Był to kupon ciynkigo nylonu z falszyrmow, a...

Meguś część II

Tego roku Świynty Mikołoj prziwioz Megusiowi żywy gyszynk. Dycko Meguś pisoł do niego listy, że zwierzynta z Megolandii nigdy niy widziały biołego bera abo pingwina, bo przeca u nich nigdy zimy ni ma...

Meguś

W Megolandii nigdy zimy ni ma, cołki czas jest lato i ciepło. Kwiotki sztyjc kwitnom i ludzie niy wiedzom, co to jest wongiel, gruba i grubiorze, bo hajcować niy muszom. Niy wiedzom tyż, jak śniyg wyg...

Chojinkowe świycidła

Jak co roku na Godni Świynta strojymy w doma chojinki, ale co rok ta chojinka wyglondo inaczyj. Teraz jest przeważnie sztuczno, plastikowo, żeby w izbie niy marasiyła. Te wszystki świycidełka na nij ...