Po naszymu

Harypil

-Kazik ! Co to za książka czytosz?-To jest o Harry Potterze, takim małym czarodzieju, kery wszystko poradzi.-Hm! My tu w Rybniku tyż mieli takigo magola przed wojnom, ale godali mu ...

Coś je niy rychtyk

Poberom wom dzisioj o hokeju. A to skuli tego, że hokyj je narodowom grom kanadyjskom i że ostatnio w USA je głośny proces chopa, kiery zabił drugigo chopa skirsz swady o swojich synków - hokejistów.

Polowanie na masara

Ana i Wiluś po sutym niydzielnym łobiedzie siedzom na szislongu i łodpoczywajom. Wiluś mo zawarte łoczy i drzymie. Anie tyż wiela niy brakuje, bo co chwila łotwiyro na cołko szyrokość gymba i ziywo.

Kreacja z masnymi flekami

Już od dwóch dni momy rok – 2002. Jaki łon bydzie ? Wdycki momy nadzieja, że bydzie lepszy, że prziniesie uciecha i zdrowie, powodzynie i pijondze.

Gorąc w pokrziwach

Łostatnio łosprawiałach wom jako zbiyrali my podzimki do kistów na dyszczu, zimnie i wietrze, że z tego zimna i przemokniyńcio pazurska mi zsiniały a zymby szczyrkały. Zlazłach tedy z pola, co by sie...

Bulikiym na podzimki

Już pionty tydziyń kludza ta moja gyszichta o saksach i ciegiym mi się zdowo, że jeszcze o wszystkim niy naszkryflałach. No bo tyż prowda je tako, że o tym, coch tam bez te dwa miesionce przeżyła, szł...

Szupoki z arbeitsamtu

Boło już o załatwianiu roboty na saksach , boło o rajzie do Nimiec i trefie z bauerami. Teraz bydzie o piyrszych tydniach moji roboty w bauerstwie.

Miyndzy blank cudzymi

W piyrszych dwóch tajlach moji łosprowki napisałach Wom co i kaj trza załatwić, żeby się dostać na legalne saksy. Dzisioj bydzie o tym, co przeżyłach i jakoch się miała , kiedy już przijechałach do Ni...

Sylwestrowy klajd

Zdarziło sie to doprowdy na jednyj wsi pod Rybnikym, w piyrszych powojynnych latach. Na gyszynk pod chojinka Maryjka dostała najmodniejszy sztof na klajd. Był to kupon ciynkigo nylonu z falszyrmow, a...

Meguś część II

Tego roku Świynty Mikołoj prziwioz Megusiowi żywy gyszynk. Dycko Meguś pisoł do niego listy, że zwierzynta z Megolandii nigdy niy widziały biołego bera abo pingwina, bo przeca u nich nigdy zimy ni ma...

Meguś

W Megolandii nigdy zimy ni ma, cołki czas jest lato i ciepło. Kwiotki sztyjc kwitnom i ludzie niy wiedzom, co to jest wongiel, gruba i grubiorze, bo hajcować niy muszom. Niy wiedzom tyż, jak śniyg wyg...

Chojinkowe świycidła

Jak co roku na Godni Świynta strojymy w doma chojinki, ale co rok ta chojinka wyglondo inaczyj. Teraz jest przeważnie sztuczno, plastikowo, żeby w izbie niy marasiyła. Te wszystki świycidełka na nij ...