post image
Ważny od poniedziałku 15 maja 2023 godz. 09:00 do piątku 19 maja 2023 godz. 12:00

Weź udział w konkursie

Pytanie konkursowe

Autorski projekt muzyczny, który jest połączeniem nowoczesnej muzyki rozrywkowej oraz rozważań o rzeczywistości Nieba. „Niebo” zawiera w sobie 15 utworów słowno-muzycznych, których autorem jest Gabriela Gąsior. Teksty są nawiązaniem, parafrazą lub też cytatami pochodzącymi z Pisma świętego, konferencji, homilii wygłoszonych przez papieża Jana Pawła II, Benedykta XVI, część z nich jest inspirowana również wypowiedziami innych świętych Kościoła. Utwory są zróżnicowane stylistycznie, oscylują wokół szeroko rozumianej muzyki popularnej, zawierają w sobie m.in. elementy muzyki gospel, blues, rock, rap. Aparat wykonawczy projektu stanowi solistka - Gabi Gąsior, 9-osobowy zespół wokalny DeocentriCity z Krakowa oraz rozbudowany zespół instrumentalny HolyNoiz. Inspiracją do powstania projektu stał się fragment 21-go rozdziału Apokalipsy św. Jana:
[…] Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI"
I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».

Głównym celem projektu jest przedstawienie Nieba, które jest realne, bliskie i dostępne dla każdego człowieka. Jest osiągalne nie tylko po śmierci, ale w pewnym stopniu także już tu na ziemi. „Projekt tworzy 15 autorskich piosenek, które dotykają dwóch rzeczywistości: ziemskiej i niebiańskiej. Z jednej strony opowiadają o nas ludziach, którzy zmagamy się z codziennością, niekiedy bardzo trudną. Poszukujemy „raju na ziemi”, którego wciąż nie potrafimy odnaleźć. Zapominamy, nie znamy lub nie do końca wierzymy w to obiecane nam Niebo.

Z drugiej strony utwory pokazują nam, że niebiańska rzeczywistość jest obecna w naszym ziemskim życiu. Przenika je i nas samych. Możemy w niej przebywać, poruszać się, odbywać naszą ziemską wędrówkę. Ostatecznie to w niej możemy odnaleźć pełnię szczęścia.”

Bilety: 50 zł, 40 zł ulgowe: seniorzy i młodzież ucząca się, dzieci do 7 roku bilet gratis przy zakupie biletu rodzica/opiekuna.

Chcesz wygrać podwójny bilet na to wydarzenie? Weź udział w naszym konkursie!

Koncert odbędzie się 21 maja 2023 o godz. 18.00 w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Na odpowiedzi czekamy do 19.05 do godz. 12.00, a z laureatami skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie

Regulamin