Koncert Cameraty Silesii w ramach Festiwalu Fide et Amore

Chociaż Festiwal Twórczości Religijnej Fide et Amore na przestrzeni lat stał się wydarzeniem o randze regionalnej i odbywa się na terenie całego województwa, tradycyjnie w programie nie mogło zabrakną...

Gminy płacą za bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa, ładu i porządku, czyli utrzymanie służb policyjnych, należy do obowiązków państwa. Szkopuł w tym, że finanse lokalnych komend policji są zbyt kuse, by zaspokoić potrzeby, w...

Żory. Czy „husycki okup” mógł istnieć naprawdę?

W roku 1433 Żory były oblegane przez husytów. Wojska, które dotarły do granic naszego miasta, były to tzw. „husyckie wojska sieroce” powstałe już po śmierci Jana Żiżki (zm.1424r) i mające zasadniczo n...