Kolejne problemy z kopalnią Paruszowiec

Plany spółki Bapro, która ubiega się o uzyskanie koncesji na wydobycie węgla w dzielnicy Paruszowiec, mogą pozbawić Rybnik szansy na miliony z Unii Europejskiej na transformację gospodarczą regionu. ...

Bapro nie rezygnuje z kopalni Paruszowiec

Mieszkańcy i władze Rybnika z radością przyjęli wyrok NSA oddalający skargę kasacyjną wojewody. Prezydent Piotr Kuczera poinformował nawet o skutecznym zablokowaniu budowy kopalni Paruszowiec. Inwesto...