Nagrej swoja Starka 

Klub Regionalisty przy RODN i IP „WOM” w Rybniku, zaproponował nauczycielom edukacji regionalnej zamiast dyktanda po śląsku, konkurs „Nagrej swoja Starka – yno se niy nagrej, coby niy nachytać”.