Klimatyczne uzdrowiska

Jeszcze w czerwcu ma zostać uruchomiony nowy program priorytetowy NFOŚiGW „Klimatyczne Uzdrowiska”.