Marek Krząkała: Finansowa zapaść państwa

Jesteśmy podobno jednym z najbardziej rozpolitykowanych narodów w Europie, ale to niestety nie przekłada się na potrzebę zrozumienia funkcjonowania mechanizmów państwa, zwłaszcza tych finansowych. Rzą...

Nie dla polityki w Kościele!

O przenikaniu polityki w naukę kościoła mówi ksiądz Wojciech Grzesiak - z parafii Katolickiego Kościoła Narodowego pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Rybniku.

Marek Krząkała: Czy polityka zabija?

W naszym społeczeństwie często można spotkać się ze takim oto stwierdzeniem: „Ja polityką się nie interesuję, wszystko mi jedno kto rządzi”. Ostatnie wydarzenia dobitnie pokazują, jak wiele zależy od ...