Charytatywny bieg dla Olka

Kilkumiesięczny syn policjantów — Aleksander potrzebuje naszej pomocy! Chłopiec urodził się z małogłowiem, obustronnym niedosłuchem oraz niskim napięciem mięśniowym. Lekarze podejrzewają u niego zespó...