Użytkownicy basenu w ZS nr 6 nie zdają sobie sprawy z zagrożenia
Użytkownicy basenu w ZS nr 6 nie zdają sobie sprawy z zagrożenia


Zastosowane podczas budowy materiały instalacyjne, np. przewody aluminiowe i ich izolacje, osprzęt i tablice rozdzielcze nie spełniają polskich norm i przepisów dotyczących użytkowania urządzeń elektrycznych. We wnioskach końcowych ekspertyzy wykonanej przez Biuro Usług Budowlanych z Rybnika pojawiły się postulaty opracowania modernizacji basenu.
Urząd miasta zlecił przygotowanie koncepcji i projektu przebudowy. Projekt ma być gotowy w marcu bieżącego roku. Nie wiadomo jednak, kiedy ruszą prace budowlane.
W budżecie miasta na ten cel prezydent Marian Janecki zamierzał zarezerwować 4,8 mln zł. Nie zgodzili się na to radni z komisji skarbu. Podczas styczniowego posiedzenia komisji przyjęli wniosek o zmniejszenie planowanego na ten rok deficytu. Jako źródło oszczędności wskazali rezygnację z kilku przewidywanych inwestycji. W ich grupie znalazła się też modernizacja basenu przy ZS nr 6. Radni postanowili obciąć zaplanowaną na ten cel kwotę do 600 tys. zł.
– Albo bierzemy się za kompleksową przebudowę basenu, albo go zamykamy – mówi Maria Pilarska, naczelnik wydziału infrastruktury komunalnej i inwestycji.
Projektowany obecnie zakres przebudowy obejmuje m.in. wydłużenie niecki basenu do pełnych 25 metrów, wyłożenie jej nierdzewną blachą, montaż jacuzzi, urządzeń do masażu wodnego, budowę wejścia niezależnego od szkoły, przebudowę szatni. Po modernizacji basen miałby się stać obiektem, z którego korzystać mogliby wszyscy mieszkańcy, a nie tylko uczniowie.
Do radnych zaapelowali przedstawiciele rady rodziców, nauczyciele oraz samorząd uczniowski ZS nr 6. Liczą na przychylność rajców „przy podejmowaniu decyzji związanej z zagwarantowaniem w budżecie miasta na 2007 rok odpowiedniej kwoty przeznaczonej na remont basenu”.
– Nie jest to złośliwość z naszej strony, tylko smutna konieczność. Znając prognozy dochodów miasta na kolejne lata, które nie są dla Jastrzębia optymistyczne, doszliśmy do wniosku, że dalsze zadłużanie źle odbije się na kolejnych finansach miasta. Dlatego chcemy ograniczyć deficyt. Stąd propozycja, by w tym roku zrezygnować z kilku inwestycji – wyjaśnia Alina Chojecka, przewodnicząca komisji skarbu rady miasta.
Na liście inwestycji, które członkowie komisji wytypowali do skreślenia lub zmniejszenia przewidywanych wydatków, poza basenem przy ZS nr 6 znalazły się takie przedsięwzięcia jak przebudowa dróg najazdowych na wiadukt w Bziu, modernizacja schroniska dla zwierząt w Szerokiej, zakup sprzętu komputerowego dla urzędu miasta czy kolejny etap modernizacji basenu przy ul. Witczaka w Zdroju.
Zdaniem naczelnik Pilarskiej zmniejszenie kwoty na przebudowę basenu przy szkole oznacza wyrok dla tego obiektu. Jeżeli w budżecie zostałoby planowane 4,8 mln zł, prace budowlane mogłyby ruszyć jeszcze w tym roku. Jednocześnie miasto starać by się mogło o dotację na tę inwestycję. Okrojenie wydatków do zaledwie 600 tys. zł przekreśla te plany.
– Wówczas w liczącym blisko 100 tys. mieszkańców Jastrzębiu Zdroju pozostałaby tylko jedna kryta pływalnia – mówi Maria Pilarska.
Radni, przyjmując tegoroczny budżet miasta, przychylili się do próśb nauczycieli i uczniów szkoły. Zarezerwowali na remont basenu 2,4 mln zł. To wystarczy, by rozpocząć inwestycję w tym roku. Teraz urzędnicy mają znaleźć źródło pokrycia pozostałych kosztów tego przedsięwzięcia. Jednak pieniędzy mają szukać poza miastem: bądź w Unii Europejskiej, bądź w budżecie państwa.

Komentarze

Dodaj komentarz