Zielone Nowiny

Wycieczka dla zdrowia potrzebna od zaraz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje wyjazdy profilaktyczne i edukacyjne dzieci z naszych podstawówek. Wsparciem objęte są m.in. "zielone szkoły". Dzięki wsparciu, z...

Zazieleniło się wokół wieży

Urokliwa "wieża radości" w Pogrzebieniu, z której roztaczają się imponujące widoki na dolinę Odry, Beskidy i Jeseniki, doczekała się rewitalizacji. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochro...

Sukces "Przydomowych oczyszczalni"

Ogromne zainteresowanie programem "Przydomowe Oczyszczalnie"! Środki zostały rozdysponowane w ciągu zaledwie 6 dni!

Nowi mieszkańcy Arboretum

Arboretum Bramy Morawskiej powiększyło się niedawno o szereg atrakcji, które przyciągają raciborzan oraz przyjezdnych do leśnych ostępów. To dziewięć rzeźb, które przedstawiają owady zamieszkujące las...

Fundusz działa dla Odry

Odra to druga co do długości rzeka płynąca przez nasz kraj. Liczy sobie ona ponad 850 kilometry, z czego ponad 740 przepływa przez nasze państwo.

Gminy stawiają na ciepłe mieszkania

Walka ze zjawiskiem niskiej emisji jest obecnie priorytetem działań ekologicznych większości, jeśli nie wszystkich gmin oraz powiatów w naszym regionie. Samorządy pochylają się nad tym problemem od ła...

Konkurs na "Zielone pracownie" rozstrzygnięty

Pokolenie, które aktualnie uczy się w szkołach podstawowych, będzie miało lepszą niż jego poprzednicy świadomość ekologiczna. Wszystko dlatego, że w placówkach oświatowych coraz większy nacisk kładzie...

"Nowoczesna" inwestuje w OZE

Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadecydowano o przyznaniu pożyczki w kwocie ponad miliona zł na zakup i montaż inst...

Gminy usuwają truciznę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowuje również zadanie, które oznacza walkę z podstępnym zabójcą sprowadzanym do naszych domów, garaży oraz altan jeszcze ...

"Ciepłe mieszkanie" potrzebne od zaraz

Walka ze zjawiskiem "niskiej emisji" czyli smogiem od co najmniej dekady jest priorytetem dla wielu gmin w Polsce. Do tej pory jednak w znacznej części środki na termomodernizację oraz wymianę niee...

Spółdzielnia sięga po fotowoltaikę

Spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce nie tylko pielęgnują tradycje z okresu międzywojennego, ale także aktywnie włączają się we współczesne trendy ekologiczne. Przykładem jest Rybnicka Spółdzielnia Mies...