Magiczne słowo „zdrój” w nazwie

Jest to miejscowość, która ma 150-letnie tradycje uzdrowiskowe. Może warto do nich wrócić i mieć śląski kurort w zasięgu ręki? Gmina wzięła sobie za punkt honoru przywrócenie tych tradycji. Największe nadzieje wiąże z wykorzystaniem leczniczych wód solankowych. Jest duże prawdopodobieństwo, że niedługo uda się je zagospodarować. Warunkiem jednak tego przedsięwzięcia jest pomyślne zakończenie budowy 37 km kanalizacji sanitarnych. Budowa trwa od dwóch lat, a nad unijną dotacją na ten cel (około 27 mln zł) czuwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O tym, czy gmina otrzyma status uzdrowiska, zadecyduje Rada Ministrów. Magiczne słowo „zdrój” w nazwie będzie z pewnością przepustką do wielu korzystnych zmian w wizerunku Jaworza. Przypomnijmy, że Polska posiada obecnie 44 uzdrowisk statutowych i około 70 miejscowości o walorach potencjalnie uzdrowiskowych.

Komentarze

Dodaj komentarz