20014601
20014601


Zakres robót w obrębie tego głównego placu obejmie przede wszystkim odtworzenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ułożenie granitowej nawierzchni, remont dróg, budowę fontanny, założenie stacjonarnej instalacji nagłaśniającej. Łączny koszt tych robót oszacowano na około 2.6oo tys. zł. Kwota powyższa nie uwzględnia jednak wydatków, jakie miasto poniesie w związku z planem zainstalowania w centrum systemu monitoringu. A przyda się on na pewno, gdyż dwa usytuowane przy rynku lokale trudno, szczególnie w porze ich zamykania, nazwać oazami spokoju. Kamery stróżujące mają to do siebie, że nawet gdyby ktoś usiłował się z tym urządzeniem rozprawić przy pomocy półcegłówki, wcześniej zostanie sfotografowany. Jedyną wadą jest koszt: 40 tys. zł od sztuki. Według wstępnej przymiarki w centrum Rydułtów potrzebne byłyby co najmniej trzy.W ostatnim czasie tylko na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 i modernizację ul. Ofiar Terroru miasto wydało blisko 9 mln zł. Część pieniędzy na te cele pozyskano z Banku Światowego (3,8 mln zł), a część z preferencyjnych kredytów, przysługujących gminom górniczym. Są one o tyle korzystne, że na przykład z sięgającego 2,3 mln zł kredytu na przebudowę ul. Ofiar Terroru Bank Gospodarstwa Krajowego umorzył około 450 tys. zł. Jest to więc kwota jakby podarowana.Nie jest to zresztą jedyna inwestycja sfinansowana dzięki pieniądzom z BGK. Z tego samego źródła wsparto budowę nowoczesnego dworca autobusowego w centrum miasta, kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tetmajera oraz zbiornika retencyjnego "Barbara". W tym ostatnim przypadku wysokość speckredytu sięgnęła ponad 3/4 kosztu całej inwestycji.- Na razie nie wiadomo, jakie pieniądze uda się wygospodarować na inwestycje w przyszłym roku - mówi wiceburmistrz Paweł Cieślik. - O tych sprawach zadecyduje budżet, a już dziś powszechnie wiadomo, że wszyscy będziemy zmuszeni do oszczędzania. Na pewno takiego eldorado inwestycyjnego jak w minionym roku - w nadchodzącym już nie będzie. Bez względu na wszystko musimy uskutecznić zapowiadaną od kilku lat kompleksową modernizację rynku wraz z przebudową przyległego odcinka ul. Bema. O innych planach na razie mówić mi za wcześnie.

Komentarze

Dodaj komentarz