20014812
20014812


Jedną z najważniejszych form tej współpracy jest systematyczne organizowanie zajęć praktycznej nauki zawodu młodzieży czeskiej w Polsce, i na odwrót. Pozwalają poznawać uczniom nowe technologie, systemy organizacji pracy czy zasady funkcjonowania organizacji praktycznej nauki zawodu w sąsiednim kraju.Właśnie w ostatnich dniach w wodzisławskim ZST gościła 24-osobowa grupa młodych mechaników samochodowych oraz elektromechaników. Podczas siedmiodniowego szkolenia młodzież z karvińskiej szkoły zdobywała doświadczenia zawodowe w prywatnych warsztatach samochodowych na terenie powiatu wodzisławskiego. Z początkiem grudnia ta sama grupa jeszcze raz przyjedzie do Polski. Elektromechanicy zwiedzą wtedy Elektrownię „Rybnik”, a mechanicy samochodowi fabrykę Opla w Gliwicach.Podobne praktyki zaliczyli nasi uczniowie w karvińskiej szkole. Zdobywali tu doświadczenie w warsztatach stolarskich i elektronicznych. Harmonogram tych wycieczek zawodoznawczych przewiduje wyjazd w grudniu naszych uczniów do Karviny, a na rok przyszły zaplanowane są wspólne ćwiczenia uczniów obu szkół z zakresu informatyki. Podczas tego swoistego poligonu elektronicznego młodzież przygotuje trójjęzyczną: polsko – czesko – angielską stronę internetową o obu szkołach.W połowie listopada wodzisławski ZST odwiedziła rada pedagogiczna karvińskiej szkoły. Nauczyciele obu placówek dyskutowali o programach nauczania w Polsce i Czechach oraz zastanawiali się nad stosowaniem skutecznych, adekwatnych do dzisiejszej rzeczywistości metod wychowawczych. W pierwszych dniach grudnia odbędzie się kolejne spotkanie pedagogów obu szkół. Tym razem do Wodzisławia przyjadą również nauczyciele ze słowackiego Rużanberoka, którzy utrzymują partnerskie kontakty z karvińską placówką. Podczas panelowej dyskusji przedstawione zostaną najważniejsze zasady maturalnych systemów egzaminacyjnych w tych trzech krajach.Program współpracy obu placówek opracowany został pod nazwą „Wspólnie się uczymy i poznajemy”. Szczerość tej intencji potwierdził dyrektor karvińskiej szkoły Władysław Kowacz, przywożąc na ostatnią konferencję rad pedagogicznych okazały tort w kształcie książki, której okładki przyozdobione były marcepanowymi flagami Unii Europejskiej, Czech i Polski.- Dla nas ta współpraca jest o tyle ważna – mówi dyrektor wodzisławskiego ZST – że mamy niezwykle rozwinięte kontakty zawodoznawcze. Czesi są zachwyceni naszą, a my podziwiamy ich szkołę. Bo rzeczywiście obie zaliczane są do czołówek średnich szkół technicznych w swoich krajach.

Komentarze

Dodaj komentarz