post image
Seniorzy znajdą w Drugim Domu w jastrzębiu-Zdroju świetną opiekę / Archiwum

Wskutek tak szybkiego i dużego wzrostu liczby seniorów, nie tylko lawinowo rośnie w naszym kraju zapotrzebowanie na miejsca opieki, ale też na opiekunów osób starszych. I jednych i drugich, niestety w naszym regionie jest za mało.

 

W Jastrzębiu-Zdroju działa tylko jeden Dom Pomocy Społecznej oraz dwie placówki szpitalne – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. DPS zapewnia miejsce pobytu 37 osobom, ZOL i ZPO 98 osobom. Kolejki do tych placówek są długie.

W praktyce, oznacza to, że coraz więcej z nas zmuszonych jest wziąć na siebie ciężar opieki nad seniorami. A opieka nad osobami starszymi to bardzo ciężka praca, obciążająca fizycznie, psychicznie, prowadząca opiekunów do wypalenia i depresji.

W tej sytuacji na wyróżnienie zasługuje inicjatywa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, który pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 i rozpoczyna realizację projektu „Drugi Dom” – utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.

- W praktyce oznacza to, iż co miesiąc – od 1 kwietnia 2020 roku – przyjmowanych będzie do „Drugiego Domu” po 10 osób niesamodzielnych 60+, którzy dzięki opiece terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacji staną się bardziej samodzielni i pozytywnie nastawieni do swojego życia – podkreśla Mariola Lech-Wasiak, pełnomocnik ds. promocji i projektów pomocowych jastrzębskiego szpitala.

Jak dodaje, Drugi Dom to z założenia ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny, ciepły i przyjazny dla seniorów. W placówce skorzystają z zajęć aktywizujących w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej. Wszystko będzie bezpłatne. - Dla opiekunów będzie to miesiąc odpoczynku od stałej opieki nad seniorami, czas na nabranie sił i realizację swoich życiowych planów – zaznacza pani pełnomocnik.

Kto może zostać uczestnikiem projektu? Osoby niesamodzielne 60+, które są pod opieką rodziny, przyjaciół, sąsiadów z terenu Subregionu Zachodniego.

Co trzeba zrobić? Wystarczy pobrać ze strony WSS Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju KLIK: kwestionariusz zgłoszeniowy, wniosek i skalę Barthel - opisuje lekarz rodzinny. Wypełnione formularze należy składać w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, przy Alei Jana Pawła II, pokój nr 20 (11 piętro). tel. 32 47 84 225 lub przesłać na adres socjalni@wss2.pl

Projekt realizowany będzie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. Całkowita wartość – 2 144 535,64 zł. Warto wiedzieć, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju należy do czołówki szpitali realizujących najwięcej projektów unijnych w województwie śląskim. Obecnie to siedem projektów na ogólną sumę 25 898 332, 55 zł.

Do tematu wrócimy w środowych "Nowinach".

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.