Pōdźcie na koło!


Nikerzi jadōm we „plyner” ze cołkōm familijōm. Mōm takich sōmsiadōw, co sōm ôdy mie doś kyns modsi, a majōm trzech synkōw co do starszych klasōw we podstawōwce chodzōm. Tam wszyjscy majōm koła i na wiosna a bez lato we kożdo sobota rano już kole siōdmyj sōm na nogach i rychtujōm sie na drōga. Jo im przaja, ale nikedy mie to tyż nerwuje! Bo nasz pies fest na nich szczeko i my zaroz mōmy po spaniu! Ale trza to wszyjstek strzimać, bo im sie tyż isto cosik ôd nos niy widzi, ale nic niy godajōm, a ku tymu sōm fest dō nos pōmocni! Jak my byli modzi to my tyż na kołach ze dzieckami jeździyli po cołki ôkolicy! Miyszkali my wtynczos we familoku, a ani do gowy nōm niy prziszło, że jak tak wczas rano stowōmy, to tyż mogymy keregoś szterować, bo modzi ludzie myślōm inakszy. No, ale doś tego uskargowanio: przeca cołki lato przed nami, a nojważniyjsze, coby tyn zagraniczny wirus doł nōm pokōj! A we zima jak bydzie mrōz a cima to sie możnyj lepszy wyśpiymy!
Jako to godajōm: Jak sie chce to sie zrobi! Pora lot nazod rozniymōgłach sie na nogi, a potym prziszły ku tymu inksze choroby i już wyglōndało tak, że mi ôstanie yno w dōma siedzieć, ale ôd czego mōm gowa? Kupiyłach se taki inwalidzki skuter, a śmigōm na nim po mieście, a na wycieczka tyż se pojada, bele by to niy bōło fest daleko, bo ta maszyna je na sztrōm a ladować jōm trza! Jo sie już niy poradza doczkać, aż se siedna za kerownica, a wybzna ze chałpy! Nojgorzi je, jak przidzie podzim, a jo musza mōj skuter do garaże skować! Jo sie potym czuja jak „uziymiōno! Chcesz sie babo, kaj ruszyć, to musisz inkszych pytać, ale tak to już na tym świecie je!
Roztōmili, ciepły wiaterek dmucho a wiosnōm wōnio , bezto chciałach Wos namowić, cobyście się ze chałpy ruszyli, ale teroz to ni ma tak łaps! Ze tym muszymy poczkać, aż tyn wirus ze korōnōm ustanie! :)! Pozdrowiōm Wos piyknie, a ciesza sie na nasze nastympne potkani sam we gazecie. Podpowiydzcie mi ô czym miała bych Wōm jeszcze napisać!

Komentarze

Dodaj komentarz