post image
Od 11 maja na boiskach MOSiR będą mogły trenować drużyny klubowe / Pixabay

Ze względu na bezpieczeństwo rybniczan oraz w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, w którym określono warunki udostępnienia obiektów sportowych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wprowadza dwustopniowy proces uruchamiania boisk.

Etap pierwszy - kluby

W pierwszym etapie, od poniedziałku, 11 maja, obiekty udostępniane będą wyłącznie rybnickim klubom sportowym, które mogą korzystać z boisk, na których dotychczas prowadziły swoje treningi.

- Przepisy nakładają na MOSiR obowiązek wpuszczenia na obiekt jednorazowo 6 osób i jednego trenera – mówi Rafał Tymusz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku. - Podstawą wstępu na obiekt dla grup sportowych, bez możliwości korzystania z zaplecza szatniowego (z wyjątkiem WC), będzie zgłoszenie zapotrzebowania na wybrany obiekt, wysłane do nas drogą elektroniczną – dodaje.

Zgłoszenie takie należy wysłać na adres: sekretariat@mosir.rybnik.pl i powinny się w nim znaleźć:

harmonogram zajęć (dni i godziny) z nazwiskiem prowadzącego zajęcia,
plan organizacji zajęć treningowych (w tym m.in. dowóz zawodników na obiekt i przebywanie na obiekcie osób nie związanych z realizacją procesu szkoleniowego w trakcie treningu),
oświadczenia, że klub dodatkowo zaopatrzy się w płyn odkażający we własnym zakresie i dokona dezynfekcji sprzętu po zajęciach, a zawodnicy będą wyposażeni w rękawiczki jednorazowe (stosując je w sytuacjach uzasadnionych).
Dostarczony harmonogram i plan organizacji zajęć będą stanowiły załączniki do obowiązującej umowy dzierżawy obiektu. Kluby otrzymają informację zwrotną o przyznanych godzinach drogą mailową.

Etap drugi – indywidualni mieszkańcy

Etap drugi, pozwalający na korzystanie z obiektów sportowych indywidualnym mieszkańcom, nastąpi w terminie nieco późniejszym. Będzie on uzależniony od rozwoju sytuacji epidemicznej i dotyczyć będzie grup nieformalnych i osób indywidualnych.

Podobnie jak w przypadku klubów sportowych, przepisy narzucają na MOSiR obowiązek wpuszczenia na obiekt jednorazowo 6 osób. W związku z tym, aby zarezerwować wejście na obiekt, zainteresowane osoby czy grupy nieformalne będą musiały skontaktować się telefonicznie, co najmniej dzień wcześniej z koordynatorem danego obiektu.

Docelowo dla mieszkańców będą udostępnione:

boisko Orlik w Rybniku-Niedobczycach, przy ul. Górnośląskiej, (tel. 663 442 002)
boisko ze sztuczną nawierzchnią na ośrodku w Rybniku-Kamieniu, przy ul. Hotelowej 12, (tel. 695 141 001)
boisko ze sztuczną nawierzchnią za kąpieliskiem RUDA, przy ul. Gliwickiej 72, (tel. 721 316 068)
stadion lekkoatletyczny przy ul. Gliwickiej 72 (wejście od ul. Żużlowej)

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.