post image

Ponad 1500 gospodarstw domowych skorzystało w latach 1996-2019 z dofinansowania do urządzeń do wytwarzania ciepła lub energii z odnawialnych źródeł na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej.

Z budżetu miasta dofinansowano: 941 kolektory słoneczne, 299 pomp ciepła do ogrzewania budynku lub do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, 238 instalacji fotowoltaicznych, 42 systemy wentylacji mechanicznej.

W 2020 roku złożono 163 wnioski o dofinansowanie do OZE w tym: 103 o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, 3 o dofinansowanie montażu i zakupu pomp do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, 49 o dofinansowanie montażu i zakupu pomp ciepła do ogrzewania budynku, 8 o dofinansowanie systemów wentylacji mechanicznej. Łączna kwota dopłat do OZE w latach 1996-2019 to 5 396 796,47 zł. 

W dalszym ciągu realizowany jest projekt "Łączymy z Energią" Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, który zakłada montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego między innymi w Jastrzębiu-Zdroju. Do tej pory wypłacono granty 120 osobom, które ubiegały się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej.

W budżecie miasta znajdują się jeszcze środki na wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła do ogrzewania budynku.

Komentarze

Dodaj komentarz